Lipsa unor mențiuni din procesul-verbal contravențional nu poate duce la nulitate absolută. Articolul 445 din Codul Contravențional, care prevede nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie în cazul neconsemnării în acesta a datelor şi faptelor indicate la art.443 din Cod a fost declarat astăzi neconstituțional.

De asemenea, a fost declarat neconstituțional textul ”și 445” din articolul 461 din Codul contravențional, care prevede că, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată circumstanța prevăzută de articolul 445, instanța încetează procesul contravențional.

Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de un avocat într-un proces care are ca obiect anularea unui proces-verbal de constatare a contravenției. Autorul a invocat că sancțiunea nulității în cazul în care procesul-verbal este întocmit cu încălcarea prevederilor articolului contestat nu poate avea un caracter absolut. Anularea procesului-verbal în baza articolului 445 și încetarea procesului contravențional în baza articolului 461 ar reprezenta, potrivit avocatului, garanții excesive pentru contravenient, care conduc la o situație inechitabilă pentru victimă (procesul se referea la vătămarea integrității corporale).

Analizând sesizarea, Curtea a observat că prevederile contestate sunt rigide și insensibile în privința circumstanțelor, pentru că sancționează procesul-verbal cu privire la contravenție cu nulitatea absolută, în cazul în care acesta nu conține cel puțin una dintre mențiunile stabilite de lege.

Potrivit Curții, din această perspectivă, legea nu le acordă instanțelor de judecată posibilitatea de a înlătura erorile care nu pot afecta, în mod obiectiv, caracterul echitabil al procesului. Astfel, un judecător sesizat cu o contestație împotriva unui-proces verbal cu privire la contravenție, în cazul în care constată că în procesul-verbal lipsește o mențiune prevăzută de articolul 443 din Codul contravențional trebuie să anuleze procesul-verbal și, implicit, să înceteze procesul contravențional.

Curtea și-a imaginat o situație în care un proces-verbal cu privire la contravenția prevăzută de articolul 78 (vătămarea integrității corporale) sau articolul 781 (violența în familie) ar putea fi anulat doar pentru că agentul constatator a omis să facă anumite mențiuni care, în mod evident, sunt irelevante sau insignifiante în raport cu fondul cauzei. În asemenea situații, ar fi imposibil de susținut că statul și-a onorat obligațiile procedurale pozitive de a investiga efectiv și de a-i pedepsi pe cei vinovați de comiterea actelor de violență.

Curtea a reținut că articolul 445 și textul ”și 445” din articolul 461 din Codul contravențional împiedică autoritățile să-și respecte obligațiile procedurale pozitive pretinse de articolele 3 și 8 din Convenția Europeană, stabilind că acestea sunt contrare articolelor 24 și 28 din Constituție.

Curtea a admis excepția de neconstituţionalitate ridicată de către apărător și a declarat neconstituțional articolul 445 și textul ”și 445” din articolul 461 din Codul contravențional.

Până la modificarea legii contravenționale de către Parlament, instanțele de judecată trebuie să constate, în fiecare caz particular, dacă lipsa unei mențiuni în procesul-verbal nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal de constatare a contravenției sau dacă aceasta poate fi acoperită (confirmată) de către instanța de judecată.

Amintim că, în Monitorul Oficial din 9 noiembrie au fost publicate modificări la Codul Contravențional, prin care art. 445, declarat astăzi neconstituțional, a fost modificat. Modificările respective intră în vigoare la 9 decembrie. Acestea prevăd mai puține temeiuri de anulare a procesului-verbal cu privire la contravenție.

Potrivit modificării, nulitatea absolută a procesului-verbal este atrasă în cazul neconsemnării în acesta a mențiunilor privind:

  • numele, prenumele și funcția agentului constatator,
  • numele, prenumele, data (ziua, luna, anul) întocmirii procesului-verbal,
  • seria și numărul actului de identitate și numărul de identificare personal (IDNP) sau datele de identificare din buletinul de identitate provizoriu ale făptuitorului care renunţă la numărul de identificare personal şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, iar în cazul persoanei juridice – lipsa denumirii și a sediului acesteia,
  • circumstanţele comiterii şi încadrării juridice a faptei contravenţionale săvîrșite și a data comiterii acesteia
  • semnătura agentului constatator sau a martorului asistent, în cazul refuzului contravenientului de a semna.

Noile prevederi mai stabilesc că alte încălcări ale art. 443 sau ale altor norme imperative din Codul contravențional, pot să ducă la nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenție doar în cazul în care acestea afectează în mod esențial fondul cauzei.