Mai multe categorii de persoane vor putea achita până în data de 31 martie 2019 primele de asigurare medicală în sumă fixă cu reducere. Beneficiarii sunt prevăzuți în Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2019, publicată în Monitorul Oficial din 22 decembrie.

Ca regulă generală, potrivit documentului, anul viitor prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense va fi de 9% (câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori), la fel ca în 2018. Totodată, prima AOAM în sumă fixă rămâne neschimbată față de anul trecut și va constitui 4.056 de lei.

În temeiul legii, în 2019 vor beneficia de reduceri următoarele categorii de persoane:

  • 75% din suma fixă a primei AOAM, dacă o achită până la data de 31 martie 2019 - proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă;
  • 60% din suma fixă a primei AOAM, dacă o achită până la data de 31 martie 2019 - persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor. Această categorie de beneficiari este nouă, inclusă în urma unor modificări legislative adoptate în decembrie 2018. Anul trecut, aceste personae nu au beneficiat de astfel de reduceri;
  • 50% din suma fixă a primei AOAM, dacă o achită până la data de 31 martie 2019 -  fondatorii de întreprinderi individuale; persoanele fizice care iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, titularii de patentă de întreprinzător; persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri material; cetățenii neangajați și neasigurați de Guvern, care fac dovada aflării în Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar); străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Moldovei pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase şi care nu sunt angajaţi.

Legea mai prevede că trebuie să achite integral prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, adică 4056 de lei, mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari, interpreții, traducătorii și administratorii autorizați.

Noile prevederi intră în vigoare la 1 ianuarie 2019. Statutul de persoană asigurată pentru persoanele care achită prima AOAM în sumă fixă se obține la data achitării primei de asigurare până la data de 31 decembrie 2019.

Legea prevede acumularea veniturilor în sumă de 4,3 miliarde de lei din primele AOAM achitate sub formă de contribuții procentuale la salariu și alte recompense și de 106 milioane de lei din primele AOAM din primele achitate în sumă fixă.