Cine își primește primul datoria în cazul în care o persoană fizică sau juridică trebuie să îndeplinească anumite obligații față de mai mulți creditori? În cazul în care avem un singur creditor și un singur debitor situația este simplă, întrucât datornicul trebuie să-și îndeplinească obligațiile doar față de cel care l-a împrumutat. Dar ce se întâmplă în cazul în care există un singur datornic și mai mulți creditori care cer să le fie satisfăcut dreptul de creanță? Noul Cod civil, care va fi pus în aplicare de la 1 martie, aduce ”privilegiul” în situația când sunt mai mulți creditori. 

Noua versiune a Codului civil spune că sumele obținute din urmărirea bunurilor din patrimoniul debitorului se împart între creditori proporțional cu valoarea creanței fiecăruia. Excepția apare în cazul în care există între ei cauze de preferință ori contracte cu privire la ordinea îndestulării lor. Cauzele de preferință sunt privilegiile și garanțiile reale

Creditorii care au același rang au același drept, proporțional cu valoarea creanței fiecăruia dintre ei. 

Ce este privilegiul?

Noua versiune a Codului civil explică privilegiul ca fiind preferința acordată de lege unui creditor în privința creanței sale. Privilegiul este indivizibil. Prin urmare, dacă un creditor beneficiază de privilegiu, acesta nu poate să fie ”împărțit” cu un alt creditor.

Privilegiile sunt opozabile terților fără să fie necesară înregistrarea lor în registrele de publicitate, dacă prin lege nu se prevede altfel. Totuși, creanțele garantate cu o garanție reală se satisfac din contul bunurilor grevate cu prioritate față de creanțele privilegiate

În cazul în care există mai mulți creditori care au un drept de creanță fără privilegiu și, ulterior, apare un creditor în privința căruia se poate aplica privilegiul, atunci se satisface creanța celui din urmă. Acest creditor are prioritate, chiar dacă a apărut ultimul. 

În cazurile expres prevăzute de lege, privilegiul poartă doar asupra anumitor bunuri din patrimoniul debitorului (privilegiile speciale).

Rangul privilegiilor se stabilește prin lege. 

În prezent, Codul de executare conține, la art. 145, o clasificare a creanțelor. În baza acestei clasificări se determină cine dintre creditori are dreptul de a-și primi primul datoria. Astfel, există trei categorii de creanțe.

La categoria întâi de creanţe sunt atribuite: 

 • plata pensiei de întreţinere; 
 • plăţile ce decurg din raporturile de muncă; 
 • reparaţia prejudiciilor cauzate prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului; 
 • reparaţia prejudiciilor cauzate persoanelor fizice prin infracţiune sau contravenţie; 
 • contribuţiile obligatorii de asigurări sociale de stat. 

La categoria a doua de creanţe sunt atribuite: 

 • impozitele, taxele şi alte plăţi aferente bugetului public naţional; 
 • taxele de stat, amenzile şi penalităţile aferente bugetului public naţional; 
 • reparaţia prejudiciilor cauzate prin infracţiune sau contravenţie persoanelor juridice, precum şi asociaţiilor şi societăţilor care nu au personalitate juridică, dar care dispun de organe de conducere proprii; 
 • plăţile pentru drepturile de autor şi drepturile conexe; 
 • cheltuielile de asistenţă juridică. 

La categoria a treia de creanţe sunt atribuite celelalte creanţe. 

Prin urmare, în cazul în care de la un debitor o persoană cere să-i fie returnat un împrumut, Casa Națională de Asigurări Sociale solicită să fie încasate contribuțiile de asigurare și o altă instituție a statului cere să fie încasată o amendă neachitată la timp, îndeplinirea obligațiilor se va face în felul următor:

 • se va încasa datoria acumulată în privința contribuţiilor obligatorii de asigurări sociale de stat, pentru că sunt considerate creanțe de nivelul întâi; 
 • se va încasa amenda neachitată; 
 • se va încasa împrumutul.