Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a dispus măsuri specifice de supraveghere în privința CA ”Moldova-Astrovaz” SA, inclusiv prin procedură de administrare specială.

Compania se confruntă cu grave probleme de mai mult timp. La mijlocul anului trecut la ”Moldova-Astrovaz” SA a fost introdusă procedura de remediere financiară, urmare abaterilor și neregulilor depistate în cadrul controlului, precum și neeliminării în termen a deficitului semnificativ de active. Potrivit planului de remediere financiară, aprobat de către acționarul asigurătorului, Compania preconiza să majoreze capitalul social până la finele anului trecut, precum și să întreprindă o serie de măsuri (reducerea cheltuielilor, eliminarea deficitului de active, limitarea subscrierilor ”Carte Verde”), scopul cărora a fost de a stabiliza situația economico-financiara a entității.

Potrivit datelor prezentate de CNPF, pentru primele 9 luni ale anului 2019, compania a avut un profit de 6,8 milioane de lei.