Judecătorul de instrucție ar putea fi numit de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea președintelui instanței, pentru un mandat de cinci ani, fără posibilitatea de a exercita două mandate consecutive. Un proiect de modificare a Legii privind organizarea judecătorească a fost elaborat de Ministerul Justiției și transmis Guvernului pentru examinare.

Astfel, se propune ca să nu mai fie posibilă selectarea și determinarea fără consimțămând și în mod repetat a aceluiași judecător pentru a exercita atribuțiile judecătorului de instrucție. Totodată, durata mandatului ar putea fi majorat de la trei la cinci ani.

O altă prevedere inclusă în proiect stabilește că președintele instanței va propune, printr-un demers motivat, Consiliului Superior al Magistraturii cel puțin două candidaturi pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție. În acest sens, vor fi luate în considerate mai multe criterii, printre care:

  • nivelul de cunoștințe și aptitudinile profesionale;
  • vechimea în funcția de magistrat;
  • specializarea în materie penală;
  • circumstanțele personale obiective ale judecătorului, care ar împiedica exercitarea deplină și eficientă a atribuțiilor judecătorului de instrucție;
  • indicatorii calitativi și cantitativi ai activității desfășurată.

Totodată, în cazul în care niciun judecător nu-și exprimă acordul pentru exercitatea atribuțiilor judecătorului de instrucție sau mai mulți magistrați își exprimă acordul înacest sens, decizia cu privire la candidaturile pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție va fi luată de președintele instanței.