Ministerul Finanțelor a planificat să elaboreze în acest an 99 proiecte de decizii, care vor fi supuse consultărilor publice.

Potrivit Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2019, Ministerul va elabora propuneri de modificări și/sau completări a actelor din domenii ca:

 • Finanțele publice;
 • Sistemul unitar de salarizare;
 • Datoria publică;
 • Achiziții publice;
 • Bugetul de stat;
 • Codul Fiscal, Vamal, Contravențional;
 • TVA și accize;
 • Programul de stat ”Prima Casă”;
 • Proprietate intelectuală;
 • Audit și contabilitate;
 • Etc.

În aceste domenii, Ministerul își propune să elaboreze proiecte de legi, proicte de Hotărâri ale Parlamentului, proiecte de Decrete ale Președintelui, proiecte de Hotărâri ale Guvernului și acte departamentale.

Potrivit Raportului privind transparenţa în procesul decizional, în 2018, Ministerul Finanțelor a elaborat 193 de decizii.