La aproape cinci luni de la numirea în funcție, Ștefan Șaptefraț, procuror în Procuratura raionului Ialoveni, a fost detașat în funcția de consultant al Secției didactico-metodică și formare formatori din cadrul Direcției instruire și cercetare a Institutului Național al Justiției. Decizia a fost luată de către Consiliul Superior al Procurorilor, în baza demersului directorului INJ. 

În motivarea hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor se spune că potrivit art.11 alin. (8) din Legea privind Institutul Național al Justiției, pentru activitate în cadrul Institutului pot fi detașați judecători și procurori. Totodată, în conformitate cu prevederile art.54 alin. (4) din Legea cu privire la Procuratură, procurorul poate fi detaşat din funcţie, cu consimţământul său, pentru îndeplinirea unor funcţii în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, pe un termen de până la patru ani. În perioada detaşării, procurorului i se păstrează statutul. Cheltuielile procurorului legate de detaşare se compensează.

Dacă funcţia în care procurorul este detaşat presupune remunerarea şi compensarea unor cheltuieli legate de detaşare, salariul funcţiei de bază şi compensaţiile pentru aceste cheltuieli nu se achită. 

În același timp, potrivit alin. (5) al art.54, dacă salariul prevăzut pentru funcția în care procurorul se deleagă ori se detașează este inferior celui de care acesta beneficiază în funcția anterioară, se va păstra salariul funcției de bază. 

Potrivit legislației muncii (art.71 și 72 din Codul muncii), detașarea salariatului poate fi definită ca o schimbare temporară a locului de muncă, în cazul examinat - şi a specificului muncii, cu acordul scris al salariatului, şi încadrarea acestuia la o altă unitate în scopul executării unor lucrări în interesul acesteia.