În perioada sărbătorilor de iarnă, băncile din țară vor activa conform următorului program:

BC Comerțbank SA

Victoriabank

31 decembrie și 6 ianuarie – program redus cu 2 ore pentru toate unitățile Victoriabank.

1 ianuarie – zile de sărbătoare nelucrătoare pentru toate unitățile Victoriabank cu mici excepții:

7 ianuarie – va active următoarea sucursală:

8 ianuarie – zi de sărbătoare nelucrătoare, cu mici excepții pentru unele unități:

11 ianuarie – zi lucrătoare pentru toate unitățile băncii ce au program de muncă sâmbăta.

Moldova Agroindbank
30 decembrie 2019 - zi operaţionala bancară ordinară, cu următoarele modificări de program:

  • Incasarea plăţilor numerar în favoarea bugetului public national şi instituţii bugetare se efectuează -până la 14:00.
  • Plăţi în favoarea bugetului public naţional şi instituţii bugetare prin cadrul sistemului de deservire bancară la distanţă BankFlex (Internet Banking) pentru Persoane Fizice şi Persoane Juridice - pană la orele 16.00.

31 decembrie 2019

  • Incasarea plăţilor în numerar şi plăţile în virament în favoarea bugetului public national şi instituţii bugetare – nu se vor efectua.
  • Incasarea plăţilor pentru serviciile comunale în numerar la agenţii - Până la 14:00.
  • Primirea de la clienţi a ordinelor de plată în MDL şi VS pe suport de hârtie pană la 15:00.
  • Primirea de la clienţi a Cererilor de schimb valutar şi executarea operaţiunilor de schimb valutar virament – pană la orele 14:00.
  • Primirea ordinelor incaso, documentelor de suspendare/sechestrare/ anularea acestora, emise de către executorii judecătoreşti şi alte organe abilitate prin lege, ordinelor de plată şi cererilor de anulare temporară a grevărilor, în baza permisiunilor ale oraganelor abilitate – pană la 13:00.

Efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în birourile de schimb valutar (BSV) situate în incinta sucursalelor/DOCCB, agenţiilor:

  • Agenţii – până la orele 14.00, cu excepţia celor ce activează în incinta centrelor comerciale.
  • Sucursale - până la orele 15.00.
  • Agenţiile la posturile vamale: incasarea plăţilor MPay, inclusiv perfectarea si înregistrarea Vinietei, plăţilor în favoarea ANSA şi brokerilor vamali, incasarea plăţilor vamale, cu exceptia plăţilor trezoreriale şi altor furnizori de servicii – fără limitări.

1 ianuarie 2020 

Operaţiuni de schimb valutar persoane fizice după cum urmează:

Moldindconbank

31 decembrie 2019 – subdiviziunile băncii vor activa până la ora 12:00.

1, 7, 8 ianuarie 2020 – zile de sărbătoare, respectiv subdiviziunile băncii nu vor activa.

6 ianuarie 2020 – vor activa doar subdiviziunile Moldindconbank care au stabilit program de lucru pentru ziua de sâmbătă.  

11 ianuarie 2020 – subdiviziunile băncii vor activa conform graficului de lucru stabilit pentru ziua de luni cu program redus de o oră.

EuroCreditBank

1, 2 ianuarie 2020   – zi liberă.

Programul de lucru al punctelor de schimb valutar poate fi consultat aici.

Fincombank

31 decembrie 2019 - Banca va efectua deservirea clienţilor persoane juridice şi fizice până la ora 13:00, cu excepţia următoarelor operaţiuni:
a) acceptarea dispoziţiilor de plată în ruble ruseşti:
- până la ora 11:00 cu data valutării de 31 decembrie 2019
- după ora 11:00 cu data valutării de 9 ianuarie 2020
 
b) acceptarea dispoziţiilor de plată în lei româneşti:
- până la ora 12:00 cu data valutării de 31 decembrie 2019
- după ora 12:00 cu data valutării de 2 ianuarie 2020

Restul operaţiunilor subdiviziunile Băncii le vor efectua în regim normal.
 
6, 7, 8  ianuarie 2020 – zile de odihnă.
 
11 ianuarie 2020 – Banca va efectua deservirea clienţilor persoane juridice şi fizice, cu excepţia acceptării dispoziţiilor de plata în valută străină, care vor fi acceptate cu data valutarii 13 ianuarie 2020.

Energbank

În perioada sărbătorilor de iarnă, sucursalele băncii vor activa conform următorului program:

ProCreditBank

Banca a anunțat următorul program:

Zilele 1, 6, 7 și 8 ianuarie 2020 sunt declarate libere, iar Sucursalele și Agențiile Băncii nu vor activa. În celelalte zile Banca va avea program de lucru standard.

Banca Comercial Română

În zilele de 1, 7, 8 ianuarie 2020 sucursalele BCR Chișinău nu vor activa.

Iar în ziua 6 ianuarie programul de lucru al unităților teritoriale va fi următorul:

În data de 31 decembrie, sucursalele BCR Chișinău vor activa până la ora 13:00, iar plățile prin intermediul 24Banking se vor efectua până la ora 15:00.

Mobiasbanca

Unităţile băncii nu vor activa în zilele declarate sărbători legale: 1, 6, 7, 8 ianuarie 2020.

Pe  11 ianuarie 2020, sucursalele vor avea program redus de lucru cu o oră. 

Pe 31 decembrie 2019 – sucursalele băncii vor avea program de lucru cu clienții până la ora 13:00. 

Pe data de 31 decembrie 2019, plăţile în valută străină USD și EUR, vor fi procesate până la ora 14:00. Plățile în alte valute străine nu vor fi efectuate.

Alte tipuri de plăți și documente, pe suport de hârtie, vor fi recepționate conform orarului de lucru a sucursalei din data respectivă.