În cazul în care școlile se vor închide din cauza pandemiei părinții vor putea cere zile libere, dar vor primi doar 50 la sută din salariu. Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede modificarea și completarea Codului muncii.

Astfel, în cazul suspendării temporare a procesului educațional în regim fizic în cadrul instituțiilor de învățământ, în situații extreme, odată cu dispunerea de către autoritățile abilitate a unor măsuri speciale privind asigurarea securității, protecției vieții şi sănătății populației, cu acordul angajatorului, se acordă zile libere unuia dintre părinți sau a tutorelui pentru supravegherea copiilor, pe toată durata suspendării procesului educational în regim fizic, cu achitarea unei indemnizații egală cu cel puțin 50 la sută din salariul de bază al salariatului.

Prevederile) se aplică:

  • părinților sau tutorelor ai căror copii au vârsta de până la 12 ani, înregistrați în cadrul unei unități de învățământ;
  • părinților sau tutorelor copiilor cu dizabilități înregistrați în cadrul unei unități de învățământ.

Zile libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, respectiv a tutorelui, la care se anexează o declarație pe proprie răspundere, semnată de către ambii părinți, cu excepția familiilor monoparentale, sau de tutore care va supraveghea copilul în perioada menționată.

În cazul în care în urma unor verificări se constată că ambii părinți au beneficiat simultan de zile libere, va fi anulată posibilitatea ulterioară de a mai beneficia de indemnizația acordată în aceste condiții.

În cazul familiilor cu mai mulți copii, care se încadrează în prevederile acestui articol, de zile libere va beneficia doar unul dintre părinți.

Indemnizația se plătește de către angajator. În unele cazuri, indemnizația poate fi plătită, parțial sau integral, din bugetul de stat, în modul stabilit de Guvern.