Chiar dacă avocații au anunțat că ar putea organiza grevă, iar Uniunea Avocaților a solicitat autorităților să nu majoreze contribuțiile sociale pentru apărători, în ședința din 25 noiembrie, Parlamentul a votat în primă lectură proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022, care prevede majorările.

În proiectul de pe pagina Legislativului, suma prevăzută pentru contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă, achitată de profesiile juridice, este de 27.481 de lei, față de 24.255 de lei în 2021.

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 prevede majorarea contribuțiilor de asigurări sociale  și pentru alte categorii de plătitori:

De la 11.331 lei la 12.838  lei anual pentru:

  • persoanele fizice, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.5, care se regăsesc în una dintre situațiile:
  • fondatori ai întreprinderilor individuale;
  • persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor;
  • persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal (categoria 1.6)
  • titularii patentei de întreprinzător, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.61 (categoria 1.7)
  • angajatorul din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi (categoria 1.8).

De la 2886 lei la 3270 lei anual pentru zilieri.

De la 11331 lei la 12838 lei - contribuţia de asigurări sociale de stat în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) .

Per general, bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2022 va constitui atât la venituri, cât și la cheltuieli 31,2 miliarde de lei cu 13,6 la sută mai mult fată de anul 2021.

La partea de venituri este prevăzută majorarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii cu 12,6% față de anul 2021 – până la 18,4 miliarde de lei, iar transferurile primite în cadrul bugetului public național vor crește cu 14,8% fată de anul 2021 și vor constitui circa 12,6 miliarde de lei.

Majorările cheltuielilor se referă la creșterea de la 1 octombrie 2021 a pensiei minime pentru limită de vârstă până la 2000 de lei; majorarea, începând cu 1 octombrie 2021, a cuantumurilor tuturor alocațiilor lunare de stat.

De asemenea, creșterea cheltuielilor este condiționată de majorarea bazei de calcul a pensiei în cazul perioadei necontributive de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sau a unei persoane cu dizabilitate severă, dar și reexaminarea, începând cu 1 ianuarie 2022, a pensiilor de dizabilitate, stabilite până la 01.01.1999.

La elaborarea proiectului BASS s-a luat în calcul susținerea angajatorilor și salariaților în situația de criză economică provocată de pandemia Covid-19, prin acordarea indemnizației pentru salariații care au copii până la vârsta de 12 ani și copii cu dizabilități pentru zile libere în cazul suspendării procesului educațional în regim fizic și indemnizației pentru șomaj tehnic, instituit ca urmare a stării de urgentă în sănătate publică.

Totodată, este prevăzută extinderea numărului de beneficiari ai ajutorului pentru perioada rece a anului și majorarea cuantumului acestuia.

De asemenea este modificat mecanismul de indexare a pensiilor și introducerea posibilității de stabilire a pensiei anticipate pentru carieră lungă.

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 urmează a fi votat în lectura finală.