O nouă generație de judecători și procurori și-a primit diplomele de absolvire în cadrul ceremoniei a avut loc la Institutul Național al Justiției (INJ). După 18 luni de studii, cei 25 de candidați la funcția de judecător și 19 candidați la funcția de procuror, în mantii negre și albastre, au primit atestatele de absolvire a Institutului Național al Justiției.

Totodată, evenimentul a servit drept prilej de celebrare a unui deceniu de la absolvirea primei promoții de candidați la funcții de judecător și de procuror, care și-au făcut studiile la Institutul Național al Justiției în perioada septembrie 2007 – martie 2009.

”Vă consider una dintre cele mai norocoase promoții, pentru că ați beneficiat din plin de toate transformările care au avut loc la INJ. Ați fost primii care ați pornit studiile după un curriculum cu totul reformat în care s-a pus accentul pe practică, pe dezvoltarea abilităților și deprinderilor necesare în activitatea profesională. Pregătirea practică este o componentă esențială a studiilor juridice, în special în profesia de judecător și de procuror, iar neîndeplinirea adecvată a acestei componente reprezintă o carență importantă pentru nivelul formării în profesiile respective”, a subliniat, în deschidere, Diana Scobioală, Director al INJ.

La festivitatea de înmânare a diplomelor de absolvire au participat Mihai Poalelungi, președinte al Curții Constituționale, președinte al Comisiei pentru examenele de absolvire, Eduard Harunjen, Procuror General, Victor Micu, președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Angela Motuzoc, președinte al Consiliului Superior al Procurorilor, William Massolin, șeful Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, Kevin Lanigan, consilier senior în sectorul justiţiei, și Radu Foltea, consultant juridic național din cadrul Secției justiție penală și aplicarea legii din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, formatori INJ, precum și invitați speciali – reprezentanți ai primei promoții care și-au finalizat studiile la INJ în 2009.

Festivitatea a culminat cu înmânarea atestatelor de absolvire a viitorilor judecători și procurori, iar cei mai buni au fost recompensați cu diplome de merit. Prin urmare, diplome cu mențiuni de lider al promoției a XI-a: pentru cele mai bune rezultate obținute pe parcursul formării iniţiale la INJ, au fost conferite lui Andrei Cazacicov, candidat la funcţia de judecător, şi Octavian Bivol, candidat la funcţia de procuror. În același timp, diplome de merit cu mențiuni pentru spirit organizatoric deosebit în activitatea de șef de grupă au primit Marta Bîzgan, candidat la funcţia de procuror, și Inga Darii, candidat la funcţia de judecător. Cu diplome de merit, drept recunoaștere a performanțelor deosebite obținute pe parcursul formării inițiale s-au ales Verginia Baltag și Natalia Russu, candidați la funcția de judecător, Dmitrii Achimenco și Tudor Jalbă, candidați la funcția de procuror.

De asemenea, cei mai buni reprezentanți ai primei promoții, în prezent judecători și procurori, au primit diplome de merit cu ocazia împlinirii celor 10 ani de la absolvirea studiilor la INJ: procurori – Dumitru Purici, Vladimir Severin, Victoria Lanovenco, judecători – Alexandru Spoială, Vasilisa Muntean, Victoria Sîrbu, Adrian Cerbu.

De menționat că, de la înființarea sa și până în prezent, Institutul Național al Justiției a oferit sistemului de justiție unsprezece promoții de absolvenți, care au cuprins 162 de candidați la funcția de judecător și 241 – la funcția de procuror.