Serviciul Fiscal de Stat informează că în data de 25 decembrie expiră termenul de achitare a impozitului pe avere. Impozitul pe avere se aplică persoanelor fizice care dețin bunuri imobiliare cu destinație locativă şi căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor) care întrunesc cumulativ următoarele condiții: valoarea estimată totală constituie 1,5 milioane lei şi mai mult și suprafața totală constituie 120 m2 şi mai mult.

Contribuabilii care au fost identificați la situația din 1 noiembrie 2019, în calitate de subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere sunt informați prin intermediul avizelor de plată despre suma impozitului pe avere ce urmează a fi achitată.

Concomitent, Serviciul Fiscal de Stat informează că a finalizat procesul privind înmânarea avizelor de plată și îndeamnă contribuabilii să achite la buget suma impozitului pe avere până în 25 decembrie.

Menționăn că, în cazul în care impozitul pe avere nu va fi achitat până la 25 decembrie, pentru fiecare zi de întârziere se va aplica majorarea de întârziere (penalitatea) în mărime de 0,0329 % per zi.