În Moldova ar putea fi create două instituții responsabile de pregătirea persoanlului auxialiar din instanțele judecătorești, și anume Școala Națională a Personalului Auxiliar de Specialitate din instanțele judecătorești și Centrul de instruire si perfecționare a asistenților judiciari și grefierilor în cadrul INJ. Crearea acestor instituții de pregătire profesională este propunerea Asociației Judecătorilor din Moldova la Planul de acțiuni al Guvernului  Republicii Moldova pentru anii 2019-2020, la capitolul justiție.

Asociația consideră că în înfăptuirea actului de justiție, activitatea  personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești are un rol important în buna desfășurare a proceselor de judecată.

AJM notează că, până în prezent, activitatea procesuală a personalului auiliar a fost reglementată îngust și sumar, lipsind o instituție specializată care să se ocupe de formarea inițială a acestor persoane.

Potrivit AJM, crearea Școlii Naționale a Personalului Auxiliar de Specialitate din instanțele judecătorești are scopul de a îmbunătăți și a asigura calitatea serviciilor procedurale furnizate la nivelul activității instanțelor de judecată. 

De asemenea, AJM propune instituirea în perioada 2019-2020, în cadrul Institutului Național al Justiției (INJ), a Centrului de instruire si perfecționare a asistenților judiciari și grefierilor.

Asociația pledează și pentru urgentarea implementării procesului de instruire inițială a grefierilor, care să includă cultivarea abilităților

În opinia instituției este necesară și elaborarea unui nou model de statut al grefierului, care sa fie în concordanta cu standardele europene de exercitare a acestei profesii importante la exercitarea actului de justiție.

Mai exact, este oportun de a fi extinsă și concretizată competența funcției de grefier, fiind specificate atribuțiile de execuție (grefieri de ședință, grefieri statisticieni, grefieri documentariști, grefieri arhivari, grefieri registratori), iar pe de altă parte, grefieri cu funcții de conducere.

Totodată, AJM menționează despre necesitatea elaborării unei concepții de formare a grefierilor ce ar include: instruirea inițială și cea continuă. Instruirea inițială se va axa pe: însușirea cunoștințelor teoretice necesare desfășurării activității procesuale de grefier; dobândirea deprinderilor practice necesare pentru a exercita atribuțiile de serviciu; efectuarea de stagii de practică în cadrul instanțelor judecătorești, sub îndrumarea judecătorilor, precum și a grefierilor cu experiență.

Asociația mai subliniază necesitatea de a reveni la practica de recrutare și formare inițială a grefierilor atât cu studii superioare juridice, cât și cu studii juridice medii de specialitate și cu cele superioare de altă specialitate, în condițiile de ajustare a legislației la acest compartiment.

Potrivit propunerilor AJM, pentru grefieri formarea profesională inițială va fi obligatorie, durata cursurilor incluzând pregătirea teoretică, stagiul practic și examenul de profesie. Pe durata cursurilor de formare profesionala inițială, inclusiv a stagiului de practică, fiecare audient va fi evaluat continuu, pe fișe individuale, prin note sau calificative, în ceea ce privește nivelul de asimilare a cunoștințelor şi dobândirea capacităților funcționale, precum şi alte criterii pentru fiecare disciplină. Perioada în care o persoană a avut calitatea de audient, dacă a promovat examenul de absolvire și practică cu succes profesia de grefier timp de cel puțin 2 ani, va constituii vechime în muncă şi vechime în specialitate.

Cât privește formarea profesională continuă a grefierilor, în opinia AJM, accentele trebuie puse atât pe dezvoltarea și consolidarea capacităților formate în cadrul instruirii inițiale și în instanță, cât și pe actualizarea cunoștințelor asimilate în raport cu modificările legislative, cu evoluția dotărilor tehnice în instanțe, precum și cu atribuțiile stabilite.

Astfel, AJM propune ca în Planul de acțiuni al Guvernului  Republicii Moldova pentru anii 2019-2020, la capitolul justiție, din perspectiva fondării și funcționării Școlii Naționale a Personalului Auxiliar de Specialitate din instanțele judecătorești să fie inclusă dispoziția privind crearea Centrului de instruire si  perfecționare a asistenților judiciari și grefierilor, în cadrul Institutului Național al Justiției.