Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), din rândul profesorilor de drept titulari, ar putea fi remunerați cu o indemnizație lunară în mărime de 50% din salariul mediu al membrilor CSM, aleși din rândul judecătorilor.

O astfel de inițiativă legislativă a fost elaborată de Ministerul Finanțelor și vizează modificarea Legii nr. 271/2018 pentru modificarea unor acte legislative, prin completare cu un nou punct care va stabili modul de remunerare.

Anterior, prin Legea supusă modificării, a fost abrogată o normă care se referea la remunerarea membrilor CSM din rândul profesorilor de drept titulari cu 2,4 salarii medii pe economie.

Prin completarea legii menționate se propune de a introduce o reglementare privitor la remunerarea muncii membrilor CSM din rândul profesorilor de drept titular, analogic remunerației reprezentanților societății civile în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).

Această remunerație va constitui 50% din salariul mediu al membrilor CSM din rândul judecătorilor.

Potrivit declarațiilor de avere pentru 2018, salariile membrilor CSM din rândul judecătorilor au variat între 20 și 30 de mii de lei lunar. Respectiv, membrii din rândul profesorilor titular ar putea primi o îndemnizație de 10-15 mii de lei lunar.

În cazul prevederilor anterioare, 2,4 salarii medii pe ecomonie, valoarea remunerației ar fi de circa 14.700 de lei, calculată în baza salariului mediu pentru anul 2018 sau de circa 16.700 de lei, calculată în baza salariului mediu pentru anul 2019.

Amintim că, anterior, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a sesizat Curtea Constituţională pentru efectuarea controlului constituţionalităţii prevederii prin care s-a abrogat norma ce stabilea remunerarea membrilor CSM din rândul profesorilor de drept titulari cu 2,4 salarii medii pe economie.

CSJ a indicat că excluderea remunerării membrilor CSM din rândul profesorilor de drept titulari pentru activitatea desfășurată în cadrul CSM contravine Constituției.

Instanța a mai indicat în sesizare că membrii CSM din cadrul membrilor aleși din rândul judecătorilor și membrilor aleși din rândul profesorilor titulari (cu excepția membrilor de drept: preşedintele CSJ, ministrul Justiţiei şi Procurorul General) au același statut juridic, aceleași drepturi și obligațiuni. Totodată, membrii CSM, cu excepţia membrilor de drept, nu pot exercita o altă activitate remunerată decât cea didactică şi ştiinţifică, iar această restricție este valabilă atât pentru membrii CSM din rândul judecătorilor, cât și din rândul profesorilor titulari.

Autorii sesizării au subliniat despre faptul că membrii din partea societății civile ai CSP sunt remunerați cu o indemnizație lunară în mărime de 50% din salariul mediu al membrilor CSP aleși din rândul procurorilor.

Aceștia au optat pentru declararea neconstituționalității prevederii contestate, astfel încât membrii CSM din rândul profesorilor titulari să primească în continuare o remunerare lunară în mărime de 2,4 salarii medii pe economie. O decizie a Curții Constituționale pe marginea acestei sesizări nu a fost încă publicată.