Autoritățile vor să modifice nu doar procedura de evaluare a judecătorilor, dar și componența Colegiului pentru evaluarea și cariera judecătorilor. Potrivit proiectului publicat, componența primului Colegiu după intrarea în vigoare a noii legi, va fi desemnată de către o Comisie de monitorizare. Aceasta va fi creată ca un organ provizoriu și independent, constituit pentru un mandat unic de cinci ani.

Potrivit documentului, Comisia de monitorizare va fi compusă din zece membri, desemnați de Parlament, după cum urmează:

  • cinci membri selectați de către Comisia juridică, numiri și imunități. Aceștia pot fi foști sau actuali magistrați.
  • cinci membri, experți străini -  în baza propunerilor primite de la organizațiile internaționale și partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova implicați în reforma sectorului justiției. Aceștia vor trebui să dea dovadă de reputație ireproșabilă și să aibă cel puțin zece ani de experiență în domeniul dreptului, preferabil ex-judecători sau ex-procurori.

Proiectul mai stabilește că la desemnarea membrilor Comisiei se va ține cont de asigurarea unui echilibru sporit în bază de gen. Din comisie nu vor putea face parte persoanele care au deținut calitatea de membru al unui partid politic în ultimii cinci ani.

Comisia va fi este condusă de un președinte, asistat de un vicepreședinte, care vor fi aleși de Comisie din rândul membrilor săi.

Pentru fiecare ședință la care participă, membrii Comisiei primesc o indemnizație echivalentă cu a douăzecea parte (1/20) din salariul judecătorului Curții Supreme de Justiţie. Excepție vor fi experții străini achitați de partenerii de dezvoltare.

Secretariatul Comisiei va fi asigurat de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Proiectul poate fi accesat aici