Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Analize și Sfaturi

Antecontractul este un termen cunoscut legislației civile, însă mai mult sub aspect practic decât unul detaliat în reglementare. Despre antecontract în versiunea de până la modernizarea Codului civil o puteam găsi la art. 679 alin. (3) care spunea că ”Prin contrac...
Contribuabilii supuși verificărilor de către inspectorii fiscali trebuie să țină cont de mai multe aspecte. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează agenții economici ca trebuie să...
Intenționați să plecați peste hotare și urmați în acest timp un tratament medical? Atunci ar trebui să cunoașteți care sunt regulile privind introducerea/scoaterea în/din țară a...
Autor: Sabina Cerbu, avocat, Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Noțiunea și conceptul de hardship nu sunt noi în legislația civilă națională, însă, în felul în care erau prevăzut...

Top Știri

16 November, 2018
Un avocat din Chicago, America, pentru a deveni judecător, și-a schimbat nu doar viziunile politice, ci și datele personale. Acesta și-a ales un prenume de sex neutru după un studiu care a arătat că &...
16 November, 2018
Arestul preventiv nu va mai putea fi aplicat ca măsură excepțională persoanelor care nu își recunosc recunosc vina în comiterea infracțiunii. Această condiție era prevăzută la alin. (...
14 November, 2018
Cuantumul valorii de referință pentru calcularea salariilor angajaților Centrului Național Anticorupție (CNA), propus în proiectul Bugetului de stat pentru anul 2019, va reduce substanțial leafa...
17 November, 2018
Consiliul Uniunii Avocaților din Moldova a rămas fără un membru. Victor Panțâru și-a anunțat demisia. Motivul este că la ultima ședința a Consiliului nu s-a pus în discuție faptul că preșe...
17 November, 2018
Ministerul Justiției a anunțat că va supune evaluării activitatea şi performanţele a trei experți judiciari. Potrivit anunțului, este vorba despre Alexei Țenchiu - expert judiciar categoria superioară, Polina Vatamaniuc - expert judiciar categoria a doua și Valeriu Botnari - expert judiciar categoria superioară. Pentru admiterea la evaluare, experții judiciari trebuie să depună următoarele acte:   cererea privind admiterea la evaluarea ordinară a activității și performanțelor expertului judiciar (în care să fie indicate specialitățile și gradul de calificare...

Parteneri

13 November, 2018
În cazul în care o parte din locatarii unui bloc nu vor achita serviciile utilizare (electricitate, apă, gaz etc.) acest lucru nu va putea servi drept temei pentru debranșarea totală a clădirii de la rețelele și instalațiile electrice, termice, de gaz, de la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare. Și asta pentru a nu limita și sista furnizarea serviciilor respective pentru proprietarii de unități în condominiu care achită integral și în termenele stabilite facturile pentru serviciile utilizate, dacă legislația în domeniu și contractul de prestare a servici...
11 November, 2018
Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a evaluat pozitiv regimul de confidențialitate aplicat de Republica Moldova în domeniul supravegherii bancare. Instituția a inclus Banca Națională a Moldovei (BNM) în lista autorităților de supraveghere din statele non-membre ale UE, ale căror regimuri de confidențialitate pot fi considerate echivalente celor aplicate în țările Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat al BNM, evaluarea pozitivă de către ABE va facilita schimbul de informații dintre BNM și autoritățile de supraveghere ale UE și va deschide posibilitatea pentru partici...
15 October, 2018
Magistrații au obligat Universitatea de Stat din Comrat să permită unei persoane, care nu deține diplomă de bacalaureat, să participe la concursul de admitere la studii superioare. Și anume, persoana a depus documentele în anul 2017, pentru a fi înscrisă la studii în bază de contract la specialitatea drept, studii cu frecvență redusă. Totuși, în dosarul depus nu s-a regăsit diploma de bacalaureat, motiv pentru care universitatea i-a refuzat înscrierea la concurs. Conform deciziei Curții Supreme de Justiție, reclamanta a cerut să fie admisă la concurs în baza diplomei privind studiile efectuate...
15 October, 2018
Baza de calcul pentru unele categorii de indemnizaţii de asigurări sociale ar putea să se modifice. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale vrea să schimbe și să completeze Legea privind indemnizațiile privind incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Modificările vizează baza de calcul a: indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă; indemnizaţiei pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină); indemnizaţiei de maternitate; indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împ...
17 November, 2018
Consiliul Uniunii Avocaților din Moldova a rămas fără un membru. Victor Panțâru și-a anunțat demisia. Motivul este că la ultima ședința a Consiliului nu s-a pus în discuție faptul că președintele UAM, Emanoil Ploșniță, are statut procesual într-un dosar penal. Vedeți mai jos declarația avocatului Victor Panțâru: ”Prin prezenta, aduc la...
17 November, 2018
Un avocat din România a publicat într-un articol mai multe informații despre ce-i trebuie unui avocat ca să fie ”bun”. Într-o ordine ”oarecum relativă”, și destul de amuzant, acesta a enumerat următoarele lucruri: 1. Telefon. Ca să ţii legătura cu clienţii. De 50 de ori pe zi. Dacă nu vorbeşti cel puţin 2 ore pe z...
>
17 November, 2018
Ministerul Justiției a anunțat că va supune evaluării activitatea şi performanţele a trei experți judiciari. Potrivit anunțului, este vorba despre Alexei Țenchiu - expert judiciar categoria superioară, Polina Vatamaniuc - expert judiciar categoria a doua și Valeriu Botnari - expert judiciar categoria superioară. Pentru admiterea la evaluare, experții judi...
17 November, 2018
Mai multe companii care practică comerț online au fost supuse, în perioada lunilor septembrie şi octombrie, acţiunilor de verificare din partea Serviciului Fiscal. Instituția a verificat respectarea legislației fiscale în rândul agenților economici, iar în rezultatul a 117 controale fiscale operative efectuate a aplicat amenzi în valoare...
16 November, 2018
Un antreprenor mexican a depus o plângere pe numele companiei Coca-Cola, cerând despăgubiri de circa 345 milioane de dolari într-un litigiu privind o nouă băutură lansată de Coca-Cola, care ar stimula productivitatea creierului. Litigiul se referă la o băutură carbogazoasă, pe care antreprenorul Jose Antonio del Valle ar fi creat-o încă acum...
>
16 November, 2018
Studenții de la Drept vor avea posibilitatea să se familiarizeze cu activitatea sistemului administrației penitenciare. În acest scop, Asociația Studenților în Drept au lansat proiectul-pilot ”Vizită la penitenciar". Partipanții vor afla mai multe detalii despre structura sistemului, precum și scopul său fundamental raportat la realitatea socială.&nb...
>
16 November, 2018
Economia Republicii Moldova a crescut cu 4,5 procente în prima jumătate a anului 2018, fiind determinată în mare parte de consumul privat și formarea de capital. Astfel, consumul a crescut cu 3,8% de la an la an (a/a), această evoluție a fost cauzată de inflația redusă și de creșterea puternică a remiterilor și salariilor. Datele au fost publicate, recent,...
16 November, 2018
Un avocat nu este de acord cu prevederile alin. 1, lit c) a art. 12 din Legea cu privire la leasing, care statuează că ”locatorul are dreptul să ceară achitarea integrală și înainte de termen a ratelor de leasing ori să rezilieze contractul, cu reparația pagubelor și/sau cu restituirea bunului, în cazul în care locatarul încalcă în...
>
16 November, 2018
Toate ședințele de judecată, care au loc în instanțele din țara noastră, sunt înregistrate audio. Această acțiune este obligatorie și se utilizează pentru verificarea corectitudinii proceselor-verbale. În toate cazurile, după̆ încheierea ședinței de judecată, grefierul folosește înregistrările audio pentru a verifica exactitatea procesulu...
16 November, 2018
Proiectul sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar a fost votat, în prima lectură, de către deputați. Inițiativa prevede instituirea unei grile unice de salarizare pentru toate autorităţile şi instituţiile publice. Conform proiectului, leafa primită de bugetari va fi formată din partea fixă și partea variabilă. Cea de-a doua parte a remuner...