Curs Valutar 19.01.2019
EUR: 19.5605 MDL USD: 17.1569 MDL RON: 4.1712 MDL RUB: 0.2580 MDL Convertor Valutar

Analize și Sfaturi

În cazul în care ați fost implicat într-un accident, trebuie să cunoașteți că în calitate de păgubit trebuie să întreprindeți câteva acțiuni. În mod obligatoriu sesizați Inspectoratul Național de Patrulare, care va întocmi actele necesare în priv...
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto este cea mai comercializată formă de asigurare din Republica Moldova, dar cei mai mulți dintre asigurați nu cunosc esența acestui tip de asi...
Prima de asigurare aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă se stabileşte şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (...
Atunci când vi s-a încălcat un drept și ați epuizat toate căile de soluționare pe cale amiabilă a unui conflict, singura soluție, care mai rămâne, este adresarea în...

Top Știri

20 December, 2018
Demisia și numirea în funcție a unor noi judecători la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a adus modificări în componența numerică și nominală a Colegiilor instanței. Din 17 decembrie, Co...
19 December, 2018
Un pachet de valori mobiliare de 56,67 la sută al SA Orange Moldova a fost tranzacționat în afara pieței reglementate și MTF. Potrivit informațiilor publicate de către Comisia Națională a Pieței...
20 December, 2018
Un avocat a solicitat Curții Supreme de Justiție să caseze o decizie a Curții de Apel Chișinău de restituire a acțiunii, spunând că nici el, dar nici clientul său, n-a primit încheierea ma...
19 December, 2018
Confederația Națională a Patronatului (CNPM) a publicat pe pagina sa mai multe propuneri de modificare a Codului Muncii, colectate de la membrii CNPM, precum și propuneri de modificare propuse de Mini...
18 January, 2019
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat noi mărimi ale preţurilor maxime pentru serviciilor prestate de către persoanele ce deţin autorizația de societate de registru. Decizia a fost publicată, astăzi, în Monitorul Oficial. În unele cazuri, prețurile au crescut de cinci ori. Astfel, prețul pentru înregistrarea transferului direct de proprietate asupra valorilor mobiliare va fi de cinci lei plus 0,3% de la valoarea contractului, dar nu mai mult de 1000 lei de la fiecare parte implicată în tranzacţie. Până acum taxa era de doi lei plus 0,1 la sută...

Parteneri

17 January, 2019
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, în colaborare cu Institutul Național al Justiției, organizează cursuri de instruire pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat. Instruirile sunt preconizate pentru perioada 5-7 februarie, cu o durată de câte 8 ore fiecare și vor avea loc în cadrul Institutului Național al Justiției. Potrivit programului, instruirile vor avea următoarele tematici: 5 februarie - “Modificările aduse Codului de Procedură Civilă”, începutul ora 9.00; 6 februarie - &l...
15 January, 2019
Organizarea activității întreprinderilor de stat și a celor muncipale se va face în baza unor acte normative/adminitrative pe care Ministerul Economiei și Infrastructurii le propune, într-un proiect de hotărâre de Guvern. Mai exact, este vorba despre statul-model al acestor întreprinderi, cum va avea loc concursul pentru ocuparea funcției vacante de administrator, cum trebuie să arate contractul individual de muncă al adminstratorului, etc.  Potrivit documentului, se propune aprobarea:  Statutului-model al întreprinderii de stat; Statutu...
13 January, 2019
Camera Notarială a prelungit concursul pentru ocuparea funcției de secretar general al structurii. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 25 ianuarie. Pentru a putea participa la concurs, viitorii pretendenți trebuie să aibă studii universitare complete în domeniul relevant pentru post, să cunoască limba română și rusă, iar cunoașterea limbilor franceză sau engleză va constitui un avantaj. Alte criterii care trebuie să fie îndeplinite sunt: abilităţi avansate de utilizare a computerului; abilităţi analitice şi capacităţi de planificare şi de atingere a obi...
11 January, 2019
Ministerul Justiției a anunțat concurs pentru selectarea noilor membri ai Comisiei de licențiere a activității notariale. Și anume, se caută persoane care activează ca notar. Pentru a participa la concurs, notarii trebuie să prezinte următoarele documente: cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact); Curriculum Vitae (CV); copia buletinului de identitate; declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale și nu a fost sancționat desciplinar în ultimii doi ani de activitate; acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal....
19 January, 2019
Robinhood, o controversată aplicaţie prin care investitorii pot cumpăra sau vinde acţiuni fără niciun fel de comision, creează nelinişte pe Wall Street. Aplicaţia a încheiat deja anul cu 6 milioane de utilizatori şi este evaluată la peste 5 miliarde de dolari, dar a intrat şi în atenţia instituţiilor de reglementare din cauza practicilor extrem de opace...
19 January, 2019
Salariile nu mai constituie o motivare suficientă pentru a activa ca jurist. Firmele de avocatură și departamentele juridice din America utilizează și alte bonusuri compensatorii pentru a motiva personalul. Potrivit unui studiu publicat de compania de consultanță Special Counsel, realizat în baza unui sondaj, avocații din peste 68 de companii juridice america...
>
19 January, 2019
Valoare de referință la stabilirea salariului în baza sistemului unitar este definită ca valoare corespunzătoare coeficientului de salarizare 1,00 din grila de salarizare. Aceasta este stabilită în legea bugetului de stat pentru anul respectiv. Pentru luna decembrie 2018 și pentru anul 2019 valoarea de referință (de bază) este de 1.500 de lei, cu c...
18 January, 2019
Numerarul, inclusiv în conturile la bănci, se contabilizează de persoana fizică care practică activitate profesională în sectorul justiției în conformitate cu actele normative pentru efectuarea operațiunilor de casă și prin virament în economia națională a Republicii Moldova. Prevederea este inclusă în Indicațiile metodice elaborate &icir...
18 January, 2019
Ministerul Justiției a examinat trei dosare depuse la concursul pentru funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor, din partea societății civile și a admis candidați la proba interviului. Acesta va avea loc în data de 8 februarie, la sediul ministerului. Cei doi candidați admiși sunt: Elena Demian și Pavel Midrigan. Menționăm că...
>
18 January, 2019
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat mai multe concursuri pentru 30 de funcții vacante de procuror. Potrivit anunțurilor, se caută acuzatori pentru următoarele funcții: procuror-șef al Secției avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale; adjunct al procur...
>
18 January, 2019
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat noi mărimi ale preţurilor maxime pentru serviciilor prestate de către persoanele ce deţin autorizația de societate de registru. Decizia a fost publicată, astăzi, în Monitorul Oficial. În unele cazuri, prețurile au crescut de cinci ori. Astfel, prețul pentru înregistrarea transferului direct de...
18 January, 2019
Dreptul la asigurare medicală nelimitată din contul bugetului de stat, de care până în prezent beneficiau doar mamele cu patru și mai mulți copii, va fi asigurat și pentru tați. Curtea Constituțională a admis astăzi o sesizare a unui grup de deputați cu privire la existența anterioară a acestei discriminări. Potrivit deciziei Curții, textele: -  ...
>
18 January, 2019
Avocații din Moldova nu cred în independența judecătorilor, în transparența activității Consiliului Superior al Magistraturii și în impactul pozitiv adus de reforma justiției. Asta arată rezultatele unui sondaj despre independența, eficiența și responsabilitatea justiției din Republica Moldova, realizat în perioada noiembrie – decembrie 2...
18 January, 2019
Amenda prevăzută de Codul Codul Contravențional la art. 330 pentru încălcările admise de respondenți la prezentarea datelor statistice ar putea fi micșorată, iar Guvernul își angajează răspunderea pentru aprobarea acestuia – o procedură specială potrivit căreia documentul nu se aprobă de Parlament, ci se consideră adoptat prin asumarea răspunderii....