Legea cu privire la contractele de garanție financiară nu a fost elaborată conform criteriilor de tehnică legislativă, este confuză și riscă să nu poată fi aplicată în practică sau să genereze abuzuri. Experții atrag atenția că documentul ar trebui să fie atent examinat în Parlament. Proiectul de lege, elaborat de Banca Națională a Moldovei, are drept scop asigurarea certitudinii şi eficienţei contractelor de garanţie financiară, de a reduce formalităţile la furnizarea şi acceptarea garanţiilor financiare şi de a facilita executarea garanţiei în cazul intentării procedurii de lichidare sau aplicării măsurilor de restructurare asupra furnizorului garanţiei. Totuși, experții Centrului de analiză și prevenire a corupției atrag atenția că documentul este prost pregătit și că impactul acestuia va fi nul în cazul în care va fi votat în redacția actuală. „Proiectul Legii este compatibil parțial cu legislația naţională, unele dintre prevederile proiectului de lege sunt neclare și contradictorii, deoarece conţinutul acestuia nu răspunde integral exigenţelor de tehnică legislativă. Unele prevederi din proiect sunt concurente sau contravin altor prevederi ale legislaţiei, concurenţa normelor de drept fiind un factor al coruptibilităţii, care periclitează viitorul proces de implementare a legii”, se menționează într-un raport de expertiză a documentului. Autorii mai atrag atenția că acesta urmează să fie redactat substanțial din punct de vedere a tehnicii legislative, întrucât nu corespundere cu exigenţele redactării tehnico-juridice. Totodată, experții mai atrag atenția că proiectul Legii nu este însoțit de o analiză economico-financiară și de Tabelului de concordanță privind compatibilitatea cu cadrul legal comunitar. Acest lucru înseamnă că autorii nu au respectat cerinţe imperative ale legislaţiei, care sunt obligatorii la elaborarea unui proiect de act legislativ. Experții recomandă Parlamentului să vină cu amendamente pentru a îmbunătăți proiectul, în caz contrar aplicarea lui în forma actuală nu va putea fi aplicat sau, mai grav, va permite abuzuri din partea autorităților sau subiecților de drept privat din cauza normelor neclare și prea permisive.