În afară de majorarea accizelor, de la 1 ianuarie 2017, la produsele petroliere, ţigări, alcool şi automobile, proiectul politicii bugetar fiscale propune implementarea conceptului de Soluţie Fiscală Individuală Anticipată (SFIA). Măsura dată are drept scop creşterea gradului de transparenţă în aplicarea legislaţiei fiscale şi îmbunătăţirea climatului investiţional în Republica Moldova. Potrivit documentului, SFIA este un act emis de autorităţile fiscale în vederea soluţionării unei cereri a persoanei fizice și persoanei juridice ce desfășoară activitate de întreprinzător referitoare la reglementarea unor situaţii fiscale specifice. Prin emiterea unei SFIA, organul fiscal va preciza modul în care urmează a fi aplicate prevederile legislaţiei fiscale pentru o anumită situaţie sau în cazul unor tranzacţii specifice. Din momentul emiterii, SFIA devine obligatorie pentru organele fiscale şi alte organe cu atribuţii de administrare fiscală, cu condiţia că termenii şi condiţiile stabilite iniţial să fie respectate de către persoana fizică și persoana juridică ce desfășoară activitate de întreprinzător, iar cadrul legal fiscal să rămână neschimbat. În consecinţă, contribuabilul va reduce expunerea faţă de eventualele riscuri fiscale care ar putea decurge din interpretarea eronată a normelor fiscale şi va obţine certitudine vizavi de tratamentul fiscal aferent tranzacţiilor desfăşurate. Astfel, SFIA reprezintă pentru persoanele fizice și persoanele juridice ce desfășoară activitate de întreprinzător un instrument ce oferă posibilitatea de a gestiona riscul fiscal la care se supun datorită unor lacune în legislaţie sau a unor prevederi normative interpretabile. Totodată, implementarea conceptului şi procedurii de emitere a SFIA prezintă beneficii şi pentru stat, din considerentul că vor reduce situaţiile de conflict între autorităţi şi persoanele fizice și persoanele juridice ce desfășoară activitate de întreprinzător şi va servi drept oportunitate de perfecţionare a legislaţiei fiscale. Adoptarea unui cadru legislativ funcţional în domeniul SFIA, precum şi asigurarea conformării practicii autorităţilor fiscale cu aceste prevederi normative va încuraja companiile ce intenţionează să efectueze investiţii în Republica Moldova. Posibilitatea de a obţine o SFIA oferă următoarele oportunități:
  • consolidează încrederea c persoanei fizice și persoanei juridice ce desfășoare activitate de întreprinzător în corectitudinea tratamentului fiscal aplicat la o situaţie concretă;
  • stabilitate şi previzibilitate;
  • permite planificare financiară pe termen lung;
  • reduce esenţial numărul interpretărilor eronate aferent legislaţiei fiscale.
Emiterea SFIA reprezintă o practică fiscală internaţională care şi-a dovedit funcţionalitatea şi viabilitatea în timp, de aceea este un argument în plus pentru investitorii străini de a veni în Republica Moldova. Până la 1 septembrie, Ministerul Finanțelor așteaptă propuneri de îmbunătățire a proiectului politicii bugetar fiscale pentru 2017. Documentul va fi ajustat, după care va fi remis Guvernului spre examinare.