Poșta Moldovei va recepționa cererile pentru indexare depunerilor bănești la Banca de Economii și va achita sumele indexate. Acest lucru este prevăzut într-o Hotărâre de Guvern, care urmează să fie aprobată la următoarea ședință a miniștrilor. Conform modificărilor și completărilor care vor fi făcute în Hotărârea privind indexarea și modul de plată a sumelor indexate pentru depunerile bănești ale cetățenilor în Banca de Economii, deponenții sau moștenitorii acestora vor putea depune cererile pentru indexare la Poșta Moldovei. Aceștia vor trebui să prezinte actul de identitate valabil al cetățeanului Republicii Moldova și libretele de economii ale conturilor deschise până la 1 ianuarie 1992. În cazul pierderii libretelor de economii sau închiderii contului după 29 iulie 1994, vor trebui să prezinte certificatul eliberat de Banca de Economii, aflată în proces de lichidare, privind conturile de depozit supuse indexării. În cererea pentru indexare, depusă la poștă, beneficiarul va indica: numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii, numărul de identificare și adresa domiciliului deponentului, numerele conturilor de depozit supuse indexării, precum și numărul agenției și al filialei băncii unde au fost deschise conturile. Ulterior, Poșta va solicita Băncii de Economii să verifice dacă conturile indicate în cerere sunt supuse indexării și dacă acestea nu au fost anterior înregistrate. De asemenea, banca va stabili soldul conturilor la situația din 2 ianuarie 1992. Totodată, datele din cererea de indexare vor fi introduse în baza de date  sistemului informațional al băncii pentru formarea listelor beneficiarilor de indexare și calcularea sumelor indexate. Cheltuielile pentru recepționarea cererilor pentru indexare și plata sumelor indexate suportate de către Poșta Moldovei vor fi acoperite din bugetul de stat.