Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (ISPCA) invită avocații, stagiarii în avocatură, dar și persoanele interesate să participe la cursurile de instruire inițială în mediere. Cursul se organizează în conformitate cu cerințele Standardelor de formare iniţială şi continuă a mediatorilor. Durata cursului este de 80 de ore contact direct. Principalele subiecte sunt:  
 • noțiune, principii, esență etc.;
 • cadrul normativ național și internațional ce reglementează medierea;
 • conflictul – aspecte psihologice de gestionare a conflictelor;
 • tehnici și tactici de mediere;
 • specificul medierii conflictelor penale;
 • specificul medierii conflictelor civile;
 • simulări a procesului de mediere.
Formatorii ISPCA sunt mediatori, psihologi, juriști cu experiență practică în domeniul medierii și formării. În cadrul procesului de formare sunt folosite metode interactive moderne de instruire. Doritorii sunt invitați să depună dosarele până la data de 27 martie 2017, la sediul ISPCA. Dosarul personal trebuie să conțină:
 • cerere de înscriere la cursul de pregătire inițială a mediatorilor;
 • CV-ul;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia Diplomei de studii superioare de licență.
Mediatorul este o persoană cu o pregătire profesională specială care ajută oamenii în conflict să îl rezolve pașnic prin mediere – modalitate alternativă judecății de soluţionare  a conflictelor. Poate deveni mediator persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • deține diplomă de studii superioare de licență;
 • nu a fost condamnată anterior pentru infracțiuni grave, deosebit de grave, excepțional de grave, săvârșite cu intenție;
 • nu are antecedente penale pentru infracțiuni ușoare și mai puțin grave;
 • are reputație ireproșabilă;
 • este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei profesii;
 • a absolvit cursurile de formare inițială a mediatorilor;
 • a susținut examenul de atestare a mediatorilor.
Mai multe detalii, aflați pe site-ul Centrului de Promovare a Medierii.