De astăzi, 7 aprilie, mediatorii îşi vor putea desfăşura activitatea la Curtea Supremă de Justiţie. Instanța a pus la dispoziţia acestora un birou în sediul din str. Petru Rareş, 18. Astfel, au fost create condiţii pentru justiţiabilii, care vor dori să apeleze la serviciile de mediere, pentru a-și soluţiona litigiile pe cale amiabilă. Potrivit CSJ, biroul pentru mediatori a fost deschis în baza unei hotărâri a Consiliului Superior al Magistraturii, care vizează implementarea Legii cu privire la mediere. Mai exact, în urmă cu o lună, la inițiativa președintelui CSJ, Mihai Poalelungi, CSM a adoptat o hotărâre care prevede ca în toate instanțele de judecată să fie amenajate birouri pentru medierea cauzelor. De asemenea, pentru implementarea Legii cu privire la mediere şi pentru o mai bună înţelegere a beneficiilor acestei soluţii alternative, justițiabilii vor găsi în sediul instanţei informaţii utile despre efectele pozitive ale soluţionării litigiilor prin mediere, fapt care presupune mai puţin timp şi costuri mai mici. ”Implementarea Legii cu privire la mediere poate avea loc doar dacă publicul va fi informat despre existenţa şi eficienţa acestei posibilităţi de soluţionare a conflictelor cu caracter juridic”, se menționează într-un comunicat al CSJ. Amintim că membrii Consiliului Superior al Magistraturii au adoptat o hotărârea, care vizează implementarea Legii cu privire la mediere, la 7 martie. mediere csj birou