În Republica Moldova doar câteva companii de asigurări oferă servicii de asigurare a riscurilor în agricultură. Și asta pentru că domeniul nu este atractiv, întrucât primele de asigurare sunt foarte mari, iar agricultorii nu au de unde plăti. Mai mult, companiile de asigurări nu oferă un pachet întreg de asigurare a riscurilor pentru agricultori, ci unul selectiv. Declarațiile au fost făcute de viceministrul Agriculturii, Iurie Ușurelu, pentru BizLaw. Viceministrul Agriculturii a mai spus că pentru agricultori, costurile de asigurare sunt foarte mari. ”Discutăm asupra unei metodologii de asigurare, să fie stabilită o procedură, ca acest aspect să fie atractiv pentru agricultori. Costurile depind de câte cazuri de asigurare are compania. În acest an, 2% din agricultori și-au asigurat culturile”, a declarat Iurie Ușurelu. Mecanismul de asigurare în agricultură este stipulat în Legea privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură, care, potrivit viceministrului Agriculturii, este mai mult pe hârtie. Potrivit legii, primele de asigurare se stabilesc în procente față de suma asigurată, conform gradului de risc, pentru fiecare din bunurile agricole. În același timp, primele de asigurare includ cheltuielile de gestiune ale asigurătorului, care nu pot constitui mai mult de 10% din valoarea primelor. Legea mai spune că de subvenţionarea primelor de asigurare beneficiază următorii producători agricoli:
  • care au înregistrat la primărie culturi agricole, precum şi animale, păsări, familii de albine şi peşti care le aparţin;
  • care întreţin culturi agricole, animale, păsări, familii de albine şi care produc peşti conform tehnologiilor aprobate, iau măsuri de prevenire a bolilor şi atacului dăunătorilor şi ţin evidenţa lucrărilor efectuate.
Cuantumul subvenţiei se stabileşte în baza primelor de asigurare calculate, conform tarifelor de asigurare prevăzute în condiţiile speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură şi constituie 50% din valoarea acestora pentru toţi producătorii agricoli. În fiecare an, Guvernul aprobă hotărârea cu privire la modul de repartizare a mijloacelor din fondul de subvenționare a producătorilor, pentru mai multe măsuri de sprijin pentru agricultori, inclusiv pentru stimularea asigurării riscurillor de producție în agricultură. Pentru anul 2017, subvențiile pentru stimularea mecanismului de asigurare în agricultură este, ca și în alți ani, de 300 de mii de lei pentru unul și același producător. În același timp, companiile de asigurări oferă pachete diferite pentru agricultori. De exemplu, dacă o companie asigură în caz de secetă excesivă, căderi de grindină, scăderea temperaturilor sub nivelul biologic de rezistență a plantelor, spălarea semănăturilor agricole sau furtunile de praf, alte companii oferă alte servicii. Mai exact, ofertele lor de asigurare vin pentru culturile agricole în caz de deteriorare ca urmare a secetei, insuficienței de căldură, exesului de umiditate, umezirii, putrezirii, înghețurilor, degerării, căderii grindinii, spălării de ape sau insuficineței ei, precum și în rezultatul bolilor sau a incendiilor. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, anul trecut doar 2 la sută din agricultori s-au asigurat împotriva riscurilor. În acest an, cifra a rămas neschimbată.