Avocații, care dețin semnătură electronică, sunt îndemnați să contribuie la testarea sistemului informațional e-Dosar. În martie, CSM a desemnat, în calitate de instanță pilot, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, pentru testarea funcționalității sub-Sistemului informațional e-Dosar judiciar pentru o perioadă de 6 luni. În acest sens, Ministrul Justiției a expediat Uniunii Avocaților o scrisoare în care solicită ca apărătorii interesați, care au semnătură electronică, să participe la verificarea sistemului electronic. Aceștia urmează să se înregistreze la Minister. Sub-Sistemul Informațional e-Dosar face parte din cadrul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD). Acesta va permite:
  • accesul părţilor la dosar;
  • depunerea cererii de chemare în judecată, cu atașarea variantei electronice a tuturor materialelor dosarului;
  • achitarea taxei de stat de către avocat prin intermediul platformei Mpay, cu atașarea automată a confirmării de plată la dosar;
  • primirea notificărilor cu privire la evenimentele pe dosar (citații, amânare ședință etc.);
  • prezentarea probelor şi distribuirea materialelor de pe dosar în formă on-line;
  • introducerea mecanismului de citare electronică a părţilor;
  • desfășurarea şedinţelor de judecată prin intermediul videoconferinţelor;
  • asigurarea interconexiunii PIGD cu alte sisteme informationale din sistemul justiţiei etc.
Responsabil de implementarea Sistemului informațional judiciar este Ministerul Justiției, prin intermediul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești. Resursele financiare pentru dezvoltarea și exploatarea sistemului sunt asigurate din bugetul de stat și alte mijloace financiare, conform legii.