Înainte de încheierea unui contract de livrare a bunurilor, executare a lucrărilor, prestare a serviciilor, furnizării conţinutului digital sau altei prestaţii de către un profesionist altei persoane, primul va avea obligația de a furniza celui de-al doilea, prin orice mijloace adecvate, informații cu privire la caracteristicile esențiale ale prestaţiei care trebuie furnizate, pe care aceasta le deține și a căror nefurnizare ar contraveni bunei-credințe. Proiectul de modificarea și completare a Codului civil propune un Capitol nou - Obligațiile precontractuale. Potrivit autorilor inițiativei, de informare precontractuală are nevoie, în primul rând, consumatorul, care se prezumă partea vulnerabilă a contractului. Printre obligațiile precontractuale reglementate sunt obligația de păstrare a confidențialității la negocierea unui contract, precum și cea de negociere cu bună-credință. Obligații de informare în general De regulă, fiecare parte are sarcina să obțină informația necesară pentru luarea deciziei de a încheia contractul. Astfel, furnizorul de bunuri, mărfuri sau servicii va fi obligat să ofere informația pe care o deține despre caracteristicile esențiale ale acestor prestaţii. Obligații specifice în cazul contractelor încheiate prin mijloace electronice Dacă un contract urmează a fi încheiat prin intermediul mijloacelor electronice, profesionistul are obligația, înainte ca cealaltă parte să facă oferta sau să accepte oferta, să furnizeze informații cu privire la:
  • pașii tehnici care trebuie urmaţi pentru a încheia contractul;
  • dacă profesionistul va genera un document, care reprezintă contractul, și dacă documentul va fi accesibil;
  • mijloacele tehnice pentru identificarea și corectarea erorilor comise la introducerea datelor înainte ca cealaltă parte să facă oferta sau să accepte oferta;
  • limbile care vor fi oferite pentru încheierea contractului;
  • toate clauzele contractuale.
În cazul contractelor de furnizare a conţinutului digital, clauzele care nu au fost negociate individual pot fi incluse prin una din următoarele metode:
  • clauzele sunt prezentate celeilalte părţi în formă textuală înainte ca consumatorului să i se permită să încheie contractul, iar cealaltă parte îşi dă consimţământul expres pentru aplicabilitatea clauzelor şi, în final, să încheie contractul (numită metoda ”click-wrap”);
  • cealaltă parte este informată despre existenţa clauzelor şi i se acordă posibilitatea clar identificabilă să acceseze clauzele înainte ca celeilalte părţi să i se permită să încheie contractul şi, în final, să încheie contractul (numită metoda ”browse-wrap”).
Prestaţii nesolicitate Noul art. 67814 dispune că, dacă un profesionist furnizează unui consumator bunuri, lucrări, servicii, conţinut digital sau alte prestaţii nesolicitate de acesta:
  • între ei nu se consideră încheiat niciun contract pe baza circumstanţei că consumatorul nu a răspuns sau a săvârşit o altă acțiune ori inacțiune cu aceste prestaţii şi nicio obligaţie de plată a acestora nu se naşte în sarcina consumatorului;
  • între ei nu se naşte nicio obligație extracontractuală pe baza circumstanţei că consumatorul a dobândit, reţinut, respins sau folosit prestaţiile;
  • prin derogare de la dispozițiile articolului, consumatorul poate considera că a primit prestaţia cu titlu de donaţie necondiţionată de la profesionist.
Obligația în cadrul negocierii și obligaţia de confidențialitate Proiectul reglementează, de asemenea, faza negocierii contractelor și ca punct de pornire dispune că persoana este liberă să negocieze și nu poartă răspundere pentru faptul că nu au ajuns la un acord. Totuși, se recunoaștere teoria culpei la negociere (culpa in contrahendo) prin dispoziția că persoana, care este angajată în negocieri, are obligația de a negocia cu bună-credință și de a nu rupe negocierile contrar bunei-credințe. Persoana care încalcă această obligație poartă răspundere faţă de cealaltă persoană pentru prejudiciul suportat în baza încrederii că contractul s-ar fi încheiat. De asemenea, dacă în cursul negocierilor o persoană oferă informație confidențială, persoana care a primit-o are obligația de a nu dezvălui acea informație şi nici de a o utiliza în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost încheiat sau nu.