În ultimii cinci ani, a crescut numărul companiilor salvate de la faliment de către administratorii autorizați. Majoritatea celor care administrează o afacere, însă, în momentul în care compania intră în impas și urmează să fie gestionată de un administrator autorizat, ascund actele companiei și refuză să le prezinte administratorului desemnat. Ce alte provocări întâlnesc în activitatea lor administratorii autorizați, aflați dintr-un interviu cu preşedintele Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova (UAAM), Ion Popa. De la președintele UAAM aflați și dacă insolvența înseamnă neapărat faliment, dar și cum sunt sancționați administratorii care încalcă legea. BizLaw: În ce situație este desemnat un administrator autorizat să gestioneze o companie? Ion Popa: Atunci când o întreprindere ajunge în prag de faliment sau de insolvabilitate, nu e neapărat să fie faliment, atunci este obligată să depună cerere introductivă, în termen de o lună de la apariția temeiurilor de insolvabilitate. Administratorul autorizat, potrivit legii insolvabilității, este desemnat la propunerea debitorului sau a creditorului, la momentul depunerii cererii introductive, sau de către adunarea sau comitetul creditorilor la propunerea lor de către instanța de insolvabilitate. Dacă cererea introductivă este depusă de către debitor, potrivit legii insolvabilității, odată cu depunerea ei una dintre cerințe este indicarea candidaturii celui care urmează să fie administrator provizoriu, adică pentru o perioadă de timp destul de scurtă. Aceeași condiție și în cazul în care cererea este depusă de creditor. Mai mult ca atât, dacă în cerere lipsește o candidatură care să ocupe această funcție, instanța o poate restitui. În cazul lipsei unei hotărâri a acestor organe, administratorul este desemnat în mod aleatoriu de către instanța de insolvabilitate. Precizez că, în cadrul procesului, avem administrator provizoriu, ulterior administrator al procesului de insolvabilitate și mai apoi lichidator sau administrator al procedurii, în funcție de procedură. BizLaw: De ce este nevoie de un administrator autorizat? Ion Popa: Administratorul autorizat este persoana care dispune de abilități în domeniul de admnistrare a unei proceduri sau întreprinderi intrate în procedura de insolvabilitate. Este persoana care cunoaște tot procesul. Procedura de insolvabilitate este o procedură complexă. Ea diferă de activitatea curentă a întreprinderii. La anumite etape trebuie întreprinse unele acțiuni pentru a gestiona această societate, iar administratorii sunt pregătiți să facă acest lucru. BizLaw: Cum are loc procedura de admnistrare a unei companii care riscă să intre în faliment? IMG_0306Ion Popa: Procedura de insolvabilitate are mai multe etape. Este perioada de observație, atunci când administratorul provizoriu sau administratorul autorizat verifică activitatea societății și propune instanței ce să facă cu întreprinderea mai departe - intră în procedură de insolvabilitate sau nu. Ulterior, derulează procedura de insolvabilitate. Ea nu este atât de lungă, durează maxim 90 de zile. În această perioadă se face inventarierea. Administratorul stabilește toate bunurile și se face validarea creanțelor sau recunoașterea creditorilor în procedură. Doar după această procedură are loc prima adunare a creditorilor în cadrul acesteia se decide în care procedură intră societatea mai departe - în restructurare sau în faliment. Dacă în restructurare, atunci administratorul își continuă activitatea, dacă în faliment - el deja se numește lichidator. BizLaw: Administratorii autorizați sunt salvatorii sau ”groparii” unei întreprinderi? Ion Popa: Groparii întreprinderilor sunt cei care le-au gestionat până la intrarea în procedură. Administratorul încearcă să întreprindă o serie de măsuri cu ajutorul creditorilor. El doar execută ce îl obligă să facă creditorii. Noi contribuim prin măsurile care le întreprindem la restructurarea societății sau gestionăm procedura de faliment. Deciziile le iau creditorii, sunt banii lor. BizLaw: De obicei, cum se întâmplă, sunt salvate sau sunt lichidate întreprinderile? Ion Popa: În perioada anilor 2010-2012 cele mai multe companii intrau în faliment. Acum numărul întreprinderilor care intră în procedura de restabilire sau restructurare a crescut. Avem foarte multe întreprinderi în procedură de restructurare, doar că și aici sunt unele probleme. Procedura se pornește în condiții destul de bune. Ulterior, pentru că durează o perioadă de până la 3 ani, apar diferite impedimente și în majoritatea cazurilor nu se realizează planurile și întreprinderea trece, totuși, în procedură de faliment. Este foarte complicat. Acest lucru nu ține de administrator, ține de piață, de economia țării și așa mai departe. BizLaw: În experiența dvs. ați avut și cazuri în care ați reușit să salvați compania? Ion Popa: Da, noi avem foarte multe întreprinderi salvate, la care le-a fost restabilită activitatea economică și care activează la moment pe piață. BizLaw: Cum sunt plătiți administratorii? Au un salariu fix sau comisioane din gestionarea întreprinderii? Ion Popa: Potrivit Legii insolvabilității, administratorul este remunerat cu salariu fix, stabilit de creditori lunar, dar și onorarii de succes. Onorariul fix se calculează ținându-se cont de salariul minim stabilit pe piață, iar onorariul de succes se ia din distribuirea banilor către creditori. Deci, dacă este suma X distribuită față de creditori, atunci creditorii decid ce procent din suma dată îi achită lichidatorului. BizLaw: Sunt niște limite? Ion Popa: La onorariul de succes este maximum 5%. BizLaw: Care sunt principalele provocări cu care se confruntă un administrator autorizat? _DSC0036Ion Popa: Provocarea cea mai mare este piața de desfacere. În cadrul procedurilor de faliment este foarte importantă comercializarea bunurilor. Acest lucru este, însă, destul de complicat. Investiții nu prea vin în Moldova, bunurile nu se vând, iar ele dacă nu sunt comercializate rapid se depreciază și, respectiv, nu mai pot fi puse în circuitul civil.
O altă provocare destul de importantă este faptul că administratorul se află ca între ciocan și nicovală. Pe de o parte este debitorul, cel căruia îi aparține întreprinderea, businessul, iar pe de altă parte sunt creditorii.
Administratorul este pe centru și trebuie să ia o poziție neutră. Mereu este bătut sau de unul, sau de altul. Astfel, problema cea mai mare este că dacă faci într-un fel ”te bate” creditorul, dacă faci altfel ”te bate” debitorul, este o situație destul de complicată și este o artă ca să gestionezi o întreprindere ca să nu ai conflicte cu creditorii și cu debitorii. BizLaw: Dar cu salariații întreprinderii care este relația? Ion Popa: Nu este o problemă la noi cu salariații, deoarece Legea insolvabilității prevede clar mecanismele ce se întreprind la anumite etape. În caz de faliment, salariații sunt disponibilizați în conformitate cu prevederile Codului muncii. Noi respectăm prevederile Codului muncii, pentru că suntem într-un dosar judiciar și urmează să aplicăm corect legea. Disponibilizându-i noi le achităm indemnizațiile de concediere și ținem cont de toate aspectele prevăzute de lege. Totodată, lor le sunt achitate cu prioritate creanțele sau datoriile.
Cele mai frecvente probleme sunt faptul că nu conlucrează cu administratorii, nu prezintă documentele, nu transmit bunurile. Este o problemă destul de gravă. Acest lucru se întâmplă destul de frecvent, practic în cazul la 60-70 la sută din întreprinderi.
BizLaw: Care sunt cele mai frecvente probleme care le aveți cu patronii sau conducerea companiilor? Ion Popa: Cele mai frecvente probleme sunt faptul că nu conlucrează cu administratorii, nu prezintă documentele, nu transmit bunurile. Este o problemă destul de gravă. Dacă le spui la niște europeni că noi inițiem procedura de a aplica anumite măsuri de constrângere a debitorilor să prezinte aceste documente, ei sunt mirați și spun că ”nu poate să fie așa ceva ca debitorul să nu transmită documentele”. La noi acest lucru se întâmplă destul de frecvent, practic în cazul la vreo 60-70 la sută din întreprinderi. BizLaw: De ce nu vor să prezinte actele? Ion Popa: Din diferite motive. Dar cel mai des pentru că au făcut unele tranzacții pe întreprindere și nu vor să le arate. Atunci când nu ai acces la documente și nu vezi ce tranzacții au fost efectuate este dificil. Legea insolvabilității ne obligă să verificăm toate tranzacțiile pe parcursul ultimilor 3 ani. Noi putem iniția procedura de anulare a tranzacțiilor dacă ele au fost fictive, frauduloase, în detrimentul creditorilor și așa mai departe. Ei cunosc acest lucru și încearcă să ascundă documentele. BizLaw: Câte companii poate administra concomitent un administrator? Ion Popa: Un administrator poate să administreze concomitent 5 întreprinderi în procedură de realizare a planului, 10 întreprinderi în procedură de faliment și, respectiv, nelimitat în perioada de observație și în procedura simplificată a falimentului. BizLaw: Nu este un volum mare? Reușește să le acorde suficientă atenție? Ion Popa: Fiecare administrator își ia un număr de întreprinderi în funcție de personalul care îl are angajat. De exemplu, dacă ai câțiva juriști și contabili nu este o problemă, dar dacă ești singur - da, volumul este mare și nu reușești. BizLaw:  Apropo, care este forma de organizare pentru care optează administratorii autorizați? Ion Popa: Potrivit legii, forma de organizare este birou individual sau birou asociat. În principiu, suntem la o răscruce aș spune eu când încercăm să înregistrăm ca birouri, cu toate că legea prevede acest lucru, noi suntem înregistrați doar ca administratori autorizați, adică nu se include biroul, de exemplu, ca la executorii judecătorești, unde este biroul executorului judecătoresc. BizLaw: Câți administratori autorizați avem în țară? Ion Popa:  Avem 209 administratori înregistrați, iar vreo 24 sunt suspendați.
De la începutul anului avem vreo 20 de administrator sancționați din diferite motive. Cele mai frecvente încălcări țin de faptul că nu au participat la cursurile de instruire.
BizLaw: În ce condiții se suspendă activitatea? _DSC0001Ion Popa: Sunt mai multe temeiuri de suspendare. Este la cererea personală, dacă este o solicitare motivată, pe un termen de până la doi ani. Se mai suspendă la decizia Comisiei de autorizare în caz de încălcări. Aici depinde cât de grave sunt încălcările. Poate fi suspendată activitatea și atunci când procurorul vine cu ordonanță motivată de solicitare a suspendării. Un alt temei este neparticiparea la cursurile de formare profesională continuă. BizLaw: Câți administratori autorizați au fost sancționați disciplinar de la începutul acestui an? Ion Popa: Avem vreo 20 de administratori sancționați din diferite motive. Cele mai frecvente țin de faptul că nu au participat la cursurile de instruire. Dar sunt sancționați și în baza plângerilor creditorilor sau a debitorilor, pentru încălcări admise în cadrul procedurii. BizLaw: Care este procedura pentru a depune o sesizare? Ion Popa: Sesizările asupra încălcărilor care le admit administratorii pot fi adresate la două organe: Comisia de autorizare și administrare de pe lângă Ministerul Justiției sau în Comisia pentru formare profesională a Uniunii. În principiu, petiționarii toți sunt în drept și obligați să depună cererea la noi la Uniune, dar se mai practică altfel, se depune la minister, secretariatul face sesizare către ministrul Justiției și din numele acestuia se sesizează Comisia.
Noi la Uniune am stabilit niște taxe de examinare a plângerilor. Astfel, cel care depune plângerea trebuie să achite 5.000 lei pentru examinare, este ca o taxă de stat la examinarea unui litigiu în instanță.
În cazul în care administratorul este vinovat, el este obligat să restituie taxa de examinare a plângerii petiționarului și i se aplică amendă. Din acest motiv majoritatea preferă să depună sesizarea la minister. Dar avem și la noi la Comisie examinate. Sunt taxele achitate, s-a examinat, este decizia. BizLaw: Ce sancțiuni riscă un administrator? Ion Popa: Sancțiunile sunt de la avertisment până la încetarea activității sau retragerea autorizației. În practică, în mare parte, avem câteva mustrări, câteva sancțiuni sub formă de amendă. Amenzile sunt de la 20 la 1.000 de unități convenționale (n.r. de la 1.000 până la 50.000 lei). Retragerea autorizației are loc la decizia Comisiei de autorizare în baza ordinului ministrului Justiției pentru încălcări multiple pe parcursul aceluiași an. În ultima vreme, nu am avut astfel de sancțiuni. A fost un ordin al ministrului, dar a fost contestat și, respectiv, a fost repus în drepturi administratorul. BizLaw: Meseria de administrator autorizat este una profitabilă? Ion Popa: În funcție de întreprinderile care le ai în gestiune și de generozitatea creditorilor. Salariul administratorilor depinde de creditori, ei îi aprobă valoarea remunerației. Eu nu pot spune că este atât de motivantă. Ceea ce ține de onorariul fix, care trebuie să îl primească lunar, nu se prea respectă, deoarece banii care sunt prevăzuți pentru salarii vin din vânzarea bunurilor. Așa că, doar după ce vinzi ceva bunuri poți să ai acest onorariu fix. Procedura de realizare poate să dureze și 2 sau 3 ani, iar administratorul lucrează în perioada aceasta. Uneori, la sfârșit, creditorii vin și schimbă decizia și spun nu îți dăm noi 5.000 de lei dar 2.000. Nu ai siguranța că vei încasa salariul 100% lunar. Din 10 întreprinderi la una poți să primești lunar, iar la 9 să lucrezi așteptând salariul. BizLaw: Cine poate deveni administrator autorizat? Ion Popa: Administrator autorizat poate deveni orice persoană fizică care este cetățean al Republicii Moldova, are studii în domeniul economiei, dreptului, studii tehnice și are o experiență de cel puțin trei ani în acest domeniu și care, potrivit noilor reguli, trece stagiul profesional și examenul de admitere în profesie. BizLaw: Administratorii autorizați au și afacerile lor sau doar gestionează afacerile altor persoane? Ion Popa: Sunt administratori care au și afacerile lor. Dar în mare parte doar gestionează. BizLaw: Sunt tinerii interesați de acest domeniu? Ion Popa: Tinerii sunt interesați la momentul când trebuie să acceadă în profesie, după ce sunt admiși, încep a fugi. Vedem acest lucru după numărul celor suspendați, o parte s-au suspendat motivat. O parte însă după ce au început să activeze, au luat două, trei întreprinderi, au văzut care sunt problemele și și-au suspendat activitatea pe o perioadă mai îndelungată să vadă ce va fi ulterior. BizLaw: Unde activează cei mai mulți administratori autorizați ? Ion Popa: Majoritatea birourilor sunt în Chișinău, nu avem deocamdată filiale înregistrate în sud sau nord, dar orice administrator nu este limitat teritorial și poate activa în orice colț al țării. Noi avem patru instanțe, care examinează dosare de insolvabilitate - Curțile de Apel Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat. Respectiv, avem vreo 10 colegi care se află în partea de sud și tot aproximativ atâția sunt în partea de nord a țării. Creditorii decid, însă, cine va fi administratorul, iar dacă ei îi pot rambursa cheltuielile, iar el se poate deplasa este liber să o facă. Discutăm acum cu autoritățile posibilitatea de a activa și pe teritoriul României, iar colegii de acolo să aibă dreptul să activeze la noi. Am depus un demers în adresa președintelui Parlamentului și așteptăm să vedem cum vor evolua lucrurile, pentru că este nevoie de un acord bilateral. BizLaw: Vă mulțumim pentru interviu.