Persoanele care vor avea datorii ar putea pleca din țară fără nicio restricție. Și asta pentru că executorii judecătorești ar putea să nu mai aibă dreptul a aplica debitorilor interdicția de a părăsi țara. Prevederile se conțin într-un proiect de modificare a Codul de executare, propus de parlamentarii PLDM. Mai exact, se propune excluderea mai multor norme din Codul de executare. Litera (x) din aliniatul (1) articolul 22, care spune că executorul judecătoresc are voie să solicite instanţei judecătoreşti, la cererea creditorului, aplicarea faţă de debitor a interdicţiei de a părăsi ţara în cazul în care plecarea acestuia ar face imposibilă sau dificilă executarea hotărârii judecătoreşti, să fie exclus. La fel, se propune excluderea din articolul 63, a aliniatului (4), care spune că încheierea instanţei de judecată, prin care se dispune aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara, se trimite spre executare Poliției de Frontieră. Autorii propun și excluderea întregului articol 64, care se referă la interdicția de a părăsi țara. Acesta prevede:
  • Interdicţia de a părăsi ţara în cel mult 6 luni se aplică de către instanţa de judecată, la demersul executorului judecătoresc, doar după luarea măsurilor de asigurare a executării documentului executoriu, cu obligarea executorului judecătoresc de a efectua periodic un control privind necesitatea menţinerii acestei interdicţii.
  • Dacă este necesară menţinerea interdicţiei pe un termen mai mare, aceasta poate fi aplicată în mod repetat în urma unui demers motivat al executorului judecătoresc, dar nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiaşi proceduri de executare.
  • În cazul încetării procedurii de executare sau al restituirii documentului executoriu, precum şi în cazul în care dispare necesitatea aplicării interdicţiei de a părăsi ţara, această interdicţie se revocă de către instanţa de judecată la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor.
Autorii argumentează că aplicarea interdicției este în contradicție cu Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului. La fel, autorii susțin că măsura de interzicere a ieșirii din țară este una restrictivă, disproporțională în raport cu pericolul social provocat de existența unor datorii. Mai mult, aceștia spun că, în cazul unor dosare legate de infracțiuni cu impact financiar considerabil, Codul de procedură penală prevede că în privința bănuitului, învinuitului sau inculpatului, poate fi aplicată măsura preventivă de a-l obliga să nu părăsească țara pe un termen de 30 de zile. Prin urmare, ceea ce este indicat în Codul de executare, că se aplică interdicția de șase luni în caz de datorii, este nejustificată, dacă este comparată cu măsura de 30 de zile din Codul de procedură penală. Amintim că, la începutul lunii mai, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională interdicția de perfectare a actelor de stare civilă, aplicată în cazul persoanelor cu datorii. Atunci, magistrații au precizat că interdicția aplicată debitorului de către instanță, la solicitarea executorului judecătoresc, pentru eliberarea actelor de identitate sau a permisului de conducere, încalcă drepturile prevăzute de Constituție.