Serviciile de transport livrate în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti şi Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova vor fi scutite de plata TVA. La fel, scutirea se va acorda și serviciilor livrate de către rezidenţii diferitor zone economice libere ale Republicii Moldova, Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti, Aeroportului Internaţional Liber Mărculeşti și invers. Prevederile sunt incluse în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2018. Potrivit documentului, se propune ca, până la 1 septembrie 2017, să fie revizuite și examinate normele ce țin de obiectul și sfera de aplicare a TVA, operațiunile care cad sub incidența TVA (baza impozabilă) și introducerea noțiunilor noi (deducerea TVA, scutire de TVA cu drept de deducere etc.). În același timp, până la 1 septembrie 2019, urmează a fi analizate scutirile de TVA aferente importului/livrărilor de mărfuri și servicii. Prin urmare, legislația fiscală privind taxa pe valoare adaugată va fi modificată, în conformitate cu Directivele europene. Documentul propune acordarea dreptului de restituire a sumei TVA pentru întreprinderile ce produc lapte nesupus unui tratament termic corespunzător şi destinat consumului direct sau prelucrării ulterioare. Prin modificările respective producătorii autohtoni de lapte vor fi trataţi în mod egal cu procesatorii de lapte. Totodată, se propune ca restituirea sumei TVA aferente producţiei de pâine şi produse de panificaţie, lapte şi produse lactate, să se efectueze în limita de 12% din valoarea livrării ce se impozitează la cota redusă. Modificarea respectivă este condiţionată de raţionamentul economic prin care agentul economic, care achită 8% la bugetul de stat pentru valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor de produse de panificaţie şi produse lactate, să poată beneficia de restituirea TVA în limita diferenţei dintre cota standard şi cota redusă a TVA (20%-8%). O altă prevedere este că, în cazul în care mărfurile, serviciile destinate realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi/sau investiţională sunt finanţate în mărime 60% din sursele donatorului, atunci scutirea de TVA cu drept de deducere, accize, taxă vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale, se aplică integral pentru toată valoarea investiţiei. Dacă finanțarea va fi mai mică de 60% din sursele donatorului, atunci scutirea de TVA cu drept de deducere, accize, taxă vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale, se aplică proporţional contribuţiei donatorului.