Mandatul președintei Uniunii Avocaților, Nina Lozan, a expirat pe 27 iunie. Decanul Baroului Chișinău, Emanoil Ploșnița, susține că interimatul funcției trebuie să fie deținut de altă persoană. Acesta a solicitat convocarea, pentru data de 10 iulie, a ședinței extraordinare a Consiliului Uniunii Avocaților. Contactat de BizLaw, Emanoil Ploșnița a declarat că, în această situație, trebuie desemnat un membru din rândul Consiliului, care va asigura interimatul funcției. ”În viziunea mea, mandatul președintelui Uniunii Avocaților a expirat pe 27 iunie, iar interimatul funcției trebuie să fie asigurat de un membru al Consiliului”, susține decanul Baroului Chișinău. Președinta Uniunii Avocaților, Nina Lozan, nu a comentat, deocamdată, situația creată. Avocatul Victor Panțâru, membru al Consiliului UAM, a declarat, însă, că nu poate fi numită o altă persoană pentru a deține această funcție. ”Am avut o situație similară și în trecut, dar nu au fost probleme. Dacă președinta UAM pleacă acum, se creează un vid de putere. De exemplu, lunar se fac plăți la bancă, iar drept de semnătură are doar ea. Nina Lozan a fost numită în această funcție prin hotărârea Congresului. Respectiv, Consiliul nu poate numi o altă persoană”, susține Victor Panțâru. Nina Lozan este preşedinte al Uniunii Avocaţilor din 22 mai 2015. Aceasta l-a învins, după turul II de scrutin, pe avocatul Emanoil Ploşniţa, obţinând cu 9 voturi mai mult (186 vs. 177). Potrivit Legii cu privire la avocatură, preşedintele Uniunii Avocaţilor este ales pe un termen de 2 ani, dintre avocaţii cu o vechime în profesie de cel puţin 5 ani. Una şi aceeaşi persoană poate fi aleasă preşedinte al Uniunii Avocaţilor pentru cel mult 2 mandate consecutive. Preşedintele UAM are următoarele atribuţii:
  • reprezintă Uniunea Avocaţilor în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
  • prezidează şedinţele Consiliului Uniunii Avocaţilor;
  • semnează actele Consiliului Uniunii Avocaţilor;
  • supraveghează relaţiile dintre Uniunea Avocaţilor şi barouri, precum şi relaţiile dintre barouri;
  • acordă sprijin barourilor în relaţiile acestora cu autorităţile centrale şi cele locale;
  • veghează la asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare a activităţii avocaţilor în instanţele judecătoreşti, în organele de urmărire penală şi în autorităţile publice.
În absenţă, sau la cerere, preşedintele Uniunii Avocaţilor este înlocuit de un vicepreşedinte, pe care îl desemnează în acest scop din numărul membrilor Consiliului Uniunii Avocaţilor. Totodată, conform Statutului profesiei de avocat, preşedintele Uniunii Avocaţilor mediază soluţionarea amiabilă a litigiilor dintre formele de exercitare a profesiei şi dintre avocaţi. Congresul Avocaților, stabilit pentru data de 30 iunie, a fost amânat pentru o altă dată. Și asta pentru că hotărârea Baroului Chișinău, prin care au fost selectați delegații pentru Congres, a fost anulată de Consiliul UAM. Odată cu aceasta, a fost anulată și decizia prin care s-a stabilit data Congresului.