Antrepozit vamal este locul aprobat de organul vamal şi aflat sub supravegherea acestuia, unde pot fi depozitate unele mărfuri. Potrivit Codului vamal, regimul de antrepozit vamal permite depozitarea mărfurilor, fără aplicarea drepturilor de import şi măsurilor de politică economică sau a mărfurilor autohtone destinate exportului. Sub regimul de antrepozit vamal pot fi plasate orice mărfuri, cu excepţia celor interzise de a fi introduse sau scoase de pe teritoriul vamal. Totodată, mărfurile susceptibile de a altera alte mărfuri sau cele care necesită condiţii speciale de păstrare trebuie să fie ţinute în încăperi speciale. Tipurile de antrepozite vamale Un antrepozit vamal poate fi public sau privat. Antrepozitul vamal public este disponibil oricărei persoane pentru depozitarea mărfurilor, pe când cel privat este destinat exclusiv depozitării mărfurilor de către antrepozitar. Antrepozitarul are următoarele obligaţii faţă de organul vamal:
  • să îndeplinească condiţiile de organizare şi funcţionare a antrepozitului vamal stabilite în autorizaţie;
  • să asigure supravegherea mărfurilor astfel încât sa nu fie posibilă sustragerea acestora de sub controlul vamal;
  • să asigure integritatea mărfurilor depozitate.
Administrarea şi gestionarea unui antrepozit sunt condiţionate de emiterea unei autorizaţii de către Serviciul Vamal, cu excepţia cazului în care organul vamal administrează şi gestionează el însuşi antrepozitul vamal. Pentru a obține autorizația, solicitantul trebuie să depună, în scris, o cerere, care să conţină informaţiile necesare pentru acordarea autorizaţiei, în special să demonstreze că există o raţiune economică pentru antrepozitare. Autorizaţia de antrepozitare se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova pe un termen de 2 ani. Condiţii de garantare Organul vamal solicită depozitarului constituirea unei garanţii care să asigure plata obligaţiei vamale ce ar putea apărea pe timpul derulării regimului corespunzător mărfurilor aflate în antrepozit. În cazul când operaţiunea de antrepozitare nu se încheie în termenul stabilit, organul vamal procedează, din oficiu, la încheierea operaţiunii şi încasează drepturile de import aferente, după care operaţiunea este scoasă din evidenţă. Mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal pot fi supuse următoarelor operaţiuni:
  • de asigurare a integrităţii lor;
  • de pregătire, cu acordul organului vamal, spre vânzare şi transportare (ambalare, marcare, încărcare, descărcare etc.).
Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal nu pot modifica parametrii lor tehnici, de calitate şi de cantitate.