La inițiativa Președintelui Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, Institutul Național al Justiției, Curtea Supremă de Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii au decis formarea unui grup de tineri judecători care vor fi pregătiți în diverse domenii în cadrul activităților de formare continuă și formare formatori. Potrivit INJ, grupul a fost creat în cadrul unui proiect, care prevede ca reprezentanții săi să aducă în sistemul judiciar un suflu nou cu scopul de a-i spori independența, integritatea, credibilitatea și eficiența. Drept criterii de selecție a membrilor grupului au servit cunoașterea limbilor străine, vârsta, repartizarea echitabilă de gen, precum și repartiția teritorială. Cu suportul partenerilor de dezvoltare, tinerii judecători vor beneficia de o serie de instruiri și stagii peste hotare, iar ulterior vor avea statut de formatori ai INJ. De asemenea, a fost lansat manualul ”Modele de acte judecătorești în procesul contravențional”, realizat în cadrul INJ, la propunerea CSJ. Ediția, coordonată de Mihai Poalelungi, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, și Artur Airapetean, doctor în drept, conferențiar universitar, întrunește mai mulți autori care și-au propus să prezinte modele de acte judecătorești în domeniul contravențional și să introducă în practica judiciară din Republica Moldova formule juridice corecte în limba română. Volumul va fi distribuit instanțelor din țară, pentru a le fi de ajutor magistraților la elaborarea actelor judecătorești în activitatea de zi cu zi.