Sectorul de asigurări este subdezvoltat și continuă să lupte cu concurența neloială, caracterizată în special de particularitățile în ceea ce privește răspunderea solidară privind plățile în cadrul sistemului de asigurări Carte Verde. Concluzia aparține Asociației Investitorilor Străini, exprimată în cea de-a cincea ediție a Cărții Albe. În opinia mediului de afaceri, concurența neloială se manifestă prin utilizarea de către asigurători a denumirii companiei într-o manieră care produce confuzie cu companii de asigurări cu renume mondial și neglijarea reglementărilor privind politica prețurilor pe asigurările obligatorii și a normelor prudențiale. Potrivit oamenilor de afaceri, deși s-au adoptat măsuri care vizează restabilirea și consolidarea capacitații autorității de reglementare, iar cele referitoare la transparența în structura acționariatului urmează sa intre în vigoare în anul 2018, rămân în continuare preocupări în ceea ce privește punerea în aplicare a reglementărilor referitoare la transparența structurii acționarilor. Alte provocări țin de respectarea normelor de prudență, guvernanța corporativă la societățile de asigurări și calitatea activelor ce acoperă rezervele de asigurare. Mediul de afaceri recomandă să fie eliminată concurența neloială creată de unii asigurători, prin denumirea companiei într-un mod care produce confuzie cu companii de asigurări cu renume mondial. La fel, se propune să fie asigurată respectarea reglementărilor privind politica prețurilor pentru produsele de asigurare obligatorie. Și asta pentru că, nerespectarea acestora, atrage destabilizarea financiară a asigurătorilor care poartă răspundere solidară în sistemul Carte Verde. O altă recomandare se referă la asigurarea implementării cerințelor legale referitoare la respectarea de către asigurători a normelor de prudență, transparența structurii acționarilor și guvernarea corporativă în societățile de asigurări.