Săvârșirea unor infracțiuni economice ar putea să nu mai fie pedepsită cu închisoare. Ministerul Justiției a prezentat, pentru consultări publice, un proiect care prevede modificarea și completarea mai multor acte legislative printre care și Codul penal. Conform amendamentelor propuse, persoana va fi liberată de răspundere penală dacă va întruni cumulativ mai multe condiții. Mai exact, infracțiunea a fost săvârșită pentru prima oară, iar persoana a înlăturat încălcările și a reparat prejudiciul în termenul stabilit de organul de control de stat al activităţii de întreprinzător sau un alt organ competent în controlul respectării prevederilor legislației din domeniu. De asemenea, persoana acuzată trebuie să achite la bugetul de stat o sumă egală cu valoarea prejudiciului material cauzat, dar nu mai mică decât dublul limitei maxime a amenzii prevăzute de sancțiunea articolului corespunzător din partea specială. Documentul mai prevede că persoana va fi liberată de răspundere penală doar dacă fapta nu va fi săvârșită prin aplicarea constrângerii psihice, fizice, nu s-a soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei sau nu a fost săvârșită de un grup criminal organizat sau organizație criminală. Potrivit proiectului, persoana va fi liberată de răspundere penală în cazul săvârșirii unei infracțiuni prevăzute la articolele: 1851-1852, 238-2422, 244- 2462, 2501-257, 259-2611ale Codului penal. Acestea vizează:
 • încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe;
 • încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială;
 • dobândirea creditului, împrumutului sau despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare  prin înşelăciune;
 • încălcarea regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor sau regulilor de acordare a despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare;
 • gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a băncii, a societății de investiții, a societății de asigurări;
 • obstrucţionarea supravegherii bancare;
 • utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau din fondurile externe;
 • comercializarea motorinei importate pentru consum propriu sau utilizarea acesteia contrar destinației;
 • practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător;
 • practicarea ilegală a activităţii financiare;
 • pseudoactivitatea de întreprinzător;
 • manipularea unui eveniment;
 • pariurile aranjate;
 • evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor;
 • evaziunea fiscală a persoanelor fizice;
 • abuzurile la emiterea titlurilor de valoare;
 • manipularea pe piaţa valorilor mobiliare;
 • încălcarea legislaţiei la ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare;
 • utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate pe piaţa valorilor mobiliare;
 • încălcarea prevederilor cu privire la modul de încheiere a unor tranzacţii cu bunurile societăţii comerciale;
 • refuzul intenţionat de a dezvălui şi/sau prezenta informaţiile prevăzute de legislaţia privind piaţa financiară nebancară sau bancară;
 • practicarea activităţilor profesioniste pe piaţa financiară nebancară fără licenţă;
 • încălcarea cerinţelor privind activitatea profesionistă pe piaţa financiară nebancară;
 • încălcarea legislaţiei la desfăşurarea activităţii de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele;
 • împiedicarea realizării drepturilor asociaţilor (acţionarilor) societăţii comerciale şi privarea nelegitimă de aceste drepturi;
 • obţinerea ilegală şi/sau divulgarea informaţiilor ce constituie secret comercial sau bancar;
 • încălcarea legislaţiei privind activitatea fondurilor nestatale de pensii;
 • încălcarea legislaţiei privind activitatea birourilor istoriilor de credit;
 • limitarea concurenţei libere;
 • concurenţa neloială;
 • falsificarea şi contrafacerea produselor;
 • fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulaţie şi utilizarea acestora;
 • însuşirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, înghețate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate;
 • insolvabilitatea intenţionată;
 • insolvabilitatea fictivă;
 • înşelarea clienţilor;
 • primirea unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei;
 • executarea necalitativă a construcţiilor;
 • accesul ilegal la informaţia computerizată;
 • producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegală la dispoziţie a mijloacelor tehnice sau produselor program;
 • interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice;
 • alterarea integrităţii datelor informatice ţinute într-un sistem informatic;
 • perturbarea funcţionării sistemului informatic;
 • producerea, importul, comerciali zarea sau punerea ilegală la dispoziţie a parolelor, codurilor de acces sau a datelor similare;
 • falsul informatic;
 • frauda informatică;
 • încălcarea regulilor de securitate a sistemului informatic;
 • accesul neautorizat la reţelele şi serviciile de telecomunicaţii.