Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) planifică, în următorii ani, să majoreze volumul primelor de asigurări de viață. Astfel, dacă în prezent acestea dețin 6,5 la sută din volumul total al pieței, până în 2022 CNPF planifică să ajungă la 8,6%. Anul trecut, asigurătorii au încasat aproape 90 de milioane de lei din subscrierea acestui tip de polițe. Potrivit Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebancare pentru anii 2018-2022, Comisia preconizează că piața asigurărilor va ajunge până la 1,6 miliarde de lei. În 2016, volumul primelor de asigurare subscrise a ajuns la 1,38 de miliarde de lei. Strategia prevede, de asemenea, liberalizarea graduală a tarifelor pentru asigurările obligatorii auto. Astfel, primele de asigurare aferente asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă se vor stabili în conformitate cu actele normative ale CNPF, care vor determina inclusiv modul de calcul al primelor de asigurare de bază, tipurile de coeficienţi de rectificare şi modul de calcul al acestora. Totodată, se va ține cont de cota minimă şi cota maximă a cheltuielilor asigurătorului şi a marjei de profit, incluse în structura primei de asigurare, precum și alte aspecte actuariale. CNPF susține că modificarea este necesară pentru a asigura liberalizarea predictibilă a tarifelor primelor de asigurare de răspundere civilă auto. În acest fel, urmează să fie asigurat un echilibru rezonabil între costuri și beneficii aferente asigurării obligatorii RCA, precum și protejarea consumatorilor de potențiale riscuri. De asemenea, CNPF insistă să fie promovat proiectul de Lege privind Fondul Național de Garanție în Asigurări. Potrivit regulatorului, legea este necesară pentru reglementarea statutului juridic al Fondului și aspectelor ce țin de organizarea conducerii și administrării acestuia. Totodată, aceasta prevede crearea unui mecanism viabil și eficient de funcționare a Fondului, stabilirea resurselor de finanțare, procedurii și condițiilor de plată a creanțelor de asigurări din disponibilitățile Fondului etc.