Parteneriatele publice-private au devenit tot mai populare în ultimii ani, mai ales cele încheiate la nivel local. În prezent, Agenția Proprietății Publice monitorizează 76 de contracte, dintre care 9 la nivel central și 58 la nivel local. Restul actelor sunt suspendate. Datele sunt prezentate în nota informativă a proiectului bugetului de stat pentru 2018. La nivelul central, domeniile în care au fost încheiate contractele de parteneriat public- privat sunt următoarele:
  • construcțiile sociale pentru angajații din sectorul bugetar;
  • ocrotirea sănătății (prestare a serviciilor de radiologie și diagnostică imagistică, serviciilor calitative de hemodializă convenţională şi hemofiltrare);
  • concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent acestora;
  • concesionare a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova.
La nivelul local, contractele sunt încheiate pentru domenii precum: servicii de salubritate, aprovizionare cu apă, construcții /infrastructură socială, ocrotirea sănătății, serviciu de videomonitorizare a traficului rutier(suspendate/reziliate). Potrivit cifrelor prezentate, în anul 2015 au fost încheiate în total patru contracte de parteneriat public-privat, dintre care un contract la nivel central și trei la nivel local. În 2016, au fost încheiate două contracte, câte unul la nivel central și local, iar în 2017 - patru asemenea acte, unul la nivel central și trei la nivel local. Pentru fiecare contract de parteneriat public-privat/concesiune, au fost analizate și partajate, între parteneri, riscuri aferente proiectelor în cauză. Astfel, fiecare contract este individual, iar riscurile sunt monitorizate de partenerii publici care au încheiat documentele. Parteneriatul public-privat reprezintă o formă de cooperare între autoritățile publice și mediul de afaceri ce se instituie în scopul contribuirii la atragerea de investiţii private pentru realizarea proiectelor de interes public. Cadrul normativ este reglementat prin Legea cu privire la parteneriatul public-privat.