Mai mulți avocați și-au suspendat activitatea. Conform unei hotărâri a Consiliului Uniunii Avocaților din Moldova (UAM), 6 apărători au decis să ia o pauză în activitate. Potrivit președintelui UAM, Emanoil Ploșnița, o parte dintre ei au invocat faptul că dețin funcții care sunt incompatibile cu activitatea de apărător. Sunt însă și avocați care au decis să renunțe temporar la activitate, pentru a pleca în străinătate împreună cu familiile. Astfel, avocații care și-au suspendat licențele sunt:
 • Irina Bâtcă;
 • Dumitrița Bologan;
 • Iulian Istrate;
 • Aliona Rusnac;
 • Diana Moraru;
 • Valeriu Sârbu.
Conform Legii cu privire la avocatură, activitatea de avocat se suspendă de drept:
 • la cererea scrisă a avocatului, în cazul existenţei unor motive întemeiate;
 • în caz de incompatibilitate, pe durata existenţei acestei stări;
 • pe perioada interdicţiei de a activa, dispuse prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;
 • în cazul neefectuării de către avocat a defalcărilor în bugetul UAM la expirarea a 6 luni de la termenul scadent, până la achitarea integrală a restanţei;
 • până la achitarea sumei amenzii, de la termenul scadent prevăzut de lege.
Licenţa şi legitimaţia avocatului a cărui activitate este suspendată se transmit, în termen de 10 zile, Consiliului Uniunii Avocaţilor, unde se păstrează pe parcursul perioadei de suspendare a activităţii de avocat. Consiliul Uniunii Avocaţilor este obligat, în termen de 10 zile de la data suspendării activităţii de avocat, să consemneze acest fapt în Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat şi să publice această informaţie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Recent, alți peste 20 de avocați au anunțat Consiliul UAM că își suspendă activitatea. Lista avocaților care au dreptul de a profesa poate fi găsită aici.