Ministerul Justiției a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Sistemului Informațional Judiciar (SIJ). Acesta stabilește modul de organizare şi conținutul informațional al Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, Soluției informatice e-Dosar Judiciar, Portalului Național al Instanțelor de Judecată și a Soluției informatice de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Regulamentul reflectă temeiurile și procedura acordării, suspendării/revocării drepturilor de acces la SIJ, precum și regimul juridic de utilizare a datelor din sistem, în scopul evitării riscului de accesare neautorizată a acestora. Astfel, dreptul de acces la resursele informaționale ale sistemului este segmentat pe unități de conținut, atribuind prerogative partajate, și anume vizualizare, adăugare, redactare, ștergere. Accesul la resursele informaționale ale sistemului este segmentat pentru utilizatorii interni ai SIJ și utilizatorii externi. Regulamentul prevede că,  registratorii au acces tehnic la datele din SIJ, ceea ce implică introducerea, modificarea şi radierea informaţiei înregistrate. În același timp, angajaţii unei instanţe de judecată nu pot modifica informaţiile documentate în SIJ de către altă instanţă. De asemenea, proiectul propune reglementarea expresă a măsurilor de asigurare a protecției și securității informației conținute în SIJ, identificând obiectele ce necesită a fi protejate și metodele de protecție, inclusiv cele de contracarare a pericolelor informaționale. La fel, conține prevederi privind auditul extern și intern al sistemului, cât și prevederi ce vizează responsabilitatea și răspunderea pe care o poartă cei care au acces la sistem. Asigurarea implementării, funcționării și dezvoltării sistemului informațional judiciar se va pune în sarcina Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești.