Statul nu găsește parteneri pentru dezvoltarea activității Loteriei Naționale a Moldovei. Agenția Proprietății Publice anunță prelungirea termenului de depunere a ofertelor pentru participare la concursul de selectare a partenerilor privați în cadrul proiectului de parteneriat public-privat Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat gestionate de S.A. ”Loteria Națională a Moldovei”. Agenții economici interesați pot depune dosarele până pe data de 22 februarie. Concursul a fost lansat la sfârșitul lunii octombrie, iar ofertele elaborate, în corespundere cu Documentația standard, urmau a fi depuse până în data de 19 decembrie, la Agenția Proprietății Publice. Conform anunțului, unul dintre contracte ține de dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei în sectorul loteriilor și pariurilor, la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice. Cel de-al doilea contract de parteneriat public-privat va fi semnat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei în sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice. Durata parteneriatului public-privat va fi de minimum 15 ani. Partenerii privați vor fi selectați prin concurs public, într-o singură etapă. Concursul se va desfășura conform Regulamentului privind procedurile standard şi condițiile generale de selectare a partenerului privat. Documentația standard poate fi obținută la adresa partenerului public – Agenția Proprietății Publice, contra unei plăți nerambursabile de 5.000 euro sau echivalentul în lei moldovenești la cursul Băncii Naționale a Moldovei (BNM) la data efectuării transferului. Taxa de participare la concurs este de 10.000 de euro sau echivalentul în lei moldovenești la cursul BNM, la data efectuării transferului. Aceasta se achită de ofertant până la data limită de depunere a ofertelor. Taxa de participare la concurs nu se restituie. Oferta trebuie să fie însoțită de o garanție bancară în valoare de 100.000 de euro. Perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă va fi egală cu perioada de valabilitate a ofertei. La concurs pot participa persoanele juridice de drept privat, rezidente ale Republicii Moldova şi/sau ale unui stat cu care Republica Moldova are semnate acorduri de colaborare comercială economică şi/sau privind promovarea şi protejarea investiţiilor, cu experienţă în domeniul jocurilor de noroc. Participanţii pot acţiona personal sau prin intermediul reprezentanţilor mandataţi.