Examenul de calificare în profesia de avocat va consta din trei etape. Astfel, pe lângă proba scrisă și interviu, candidații vor trebui să susțină și testarea electronică. Modificările efectuate la Statutul profesiei de avocat, aprobate la Congres, au fost publicate în Monitorul Oficial. Conform amendamentelor publicate, testarea electronică are drept scop verificarea nivelului de cunoaștere a abilităților practice de aplicare a cunoștințelor teoretice în materie de drept. Candidatul va trebui să introducă informația lipsă în cuprinsul sarcinii sau să soluționeze spețe, prin selectarea răspunsului corect și a motivării corecte și/sau prin introducerea informației lipsă în cuprinsul sarcinii. Conținutul testelor, modul de evaluare și acordarea punctajului, ordinea de desfășurare a testării vor fi stabilite într-un Regulament. Fiecare candidat va avea dreptul să primească un raport automatizat privind evaluarea și stabilirea automatizată a punctajului acumulat. Statutul mai prevede că, este promovat la etapa a doua a examenului candidatul care a acumulat numărul minim de puncte stabilit în Regulament pentru prima etapă. Cea de-a doua etapă - proba scrisă are drept scop stabilirea abilităților de întocmire, conform rigorilor stabilite de legislația procesual penală și legislația procesual civilă, a actelor procesuale necesare la două spețe din practica judiciară. Proba scrisă se va desfășura tot cu folosirea unui sistem informațional automatizat. Sistemul va atribui lucrării fiecărui candidat un cifru, după care lucrarea, care este cifrată și nu permite identificarea în alt mod a candidatului, se imprimă și se transmite Comisiei de licențiere pentru evaluare și stabilire a punctajului. Punctajul stabilit de Comisia de licențiere se introduce în sistemul informațional automatizat, care va genera în mod automatizat punctajul care se atribuie fiecărui candidat. După finalizarea probei scrise, dar nu mai târziu de sfârșitul zilei în care s-a desfășurat proba, Comisia de licențiere va publica pe pagina web a Uniunii Avocaților baremul de punctare a sarcinilor, care va indica fiecare element ce trebuia relevat de către candidat la o anumită sarcină și punctajul care se acordă pentru soluționarea corectă a elementului. Va fi promovat la etapa a treia a examenului candidatul care va acumula numărul minim de puncte stabilit în Regulament pentru a doua etapă. Proba orală are drept scop stabilirea abilităților de expunere și de argumentare, verificarea nivelului de analiză, identificare, comentare, interpretare, opinie proprie privind prevederile Legii cu privire la avocatură, ale prezentului Statut, ale Codului deontologic, precum și drepturile și obligațiile avocatului în procesul penal și procesul civil. Sarcina fiecărui candidat va consta din expunerea verbală pe două subiecte trase la sorți în fața Comisiei de licențiere. Candidatul are dreptul de a obține de la Comisia de licențiere, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, o motivare a punctajului care i-a fost stabilit la proba orală. Anterior, într-un interviu pentru BizLaw, președintele uniunii Avocaților, Emanoil Ploșnița, a declarat că încearcă să identifice surse de finanțare pentru achiziționarea echipamentului necesar pentru testarea electronică a candidaților. În bugetul pentru anul 2018 nu sunt prevăzuți bani pentru implementarea testării electronice.