Farmaciile vor putea fi amplasate fără restricții. Modificările operate la Legea cu privire la activitatea farmaceutică, prin care s-au exclus restricțiilor de amplasare a acestora, pe o anumită distanță sau ca acestea să fie înființare la un anumit număr de populație, au fost publicate în Monitorul Oficial. Documentul este în vigoare din data publicării. Astfel, în urma modificărilor efectuate, au fost abrogate completările făcute la Lege încă în 2011, prin care s-a stabilit ca farmaciile să fie amplasate la o distanță de cel puțin 250 de metri de la o altă farmacie existentă sau ca acestea să fie înființate după normative demografice, o farmacie la trei-patru mii de locuitori. Mai exact, au fost abrogate prevederile de la art. 19 alin. (4), (5), (6) care spun că:
  • farmaciile (filialele) nou-fondate vor fi amplasate la o distanţă de cel puţin 250 de metri (cale accesibilă) de la farmacia (filiala) existentă şi la o distanţă de cel puţin 500 de metri (cale accesibilă) de la farmacia existentă cu funcţie de preparare a medicamentelor extemporale;
  • pentru înfiinţarea farmaciei se stabilesc normative demografice. Numărul de locuitori este dovedit prin adeverinţa eliberată de autoritatea administraţiei publice locale. În municipii, oraşe, centre raionale şi alte localităţi cu statut de oraş o farmacie se înfiinţează la un număr de la 3.000 până la 4.000 de locuitori;
  • farmaciile nou-fondate vor fi înfiinţate conform Planului Naţional de Amplasare a Farmaciilor.
Modificările au fost efectuate pentru că, potrivit Legii concurenței, statul asigură liberatatea activității de întreprinzător, protecția concurenței loiale și apărarea drepturilor și intereselor întreprinderilor și ale cetățenilor asupra practicilor anticoncurențiale. În așa mod au fost excluse barierele anticoncurențiale din sectorul farmaceutic. Acest lucru va permite un acces mai mare al cetățenilor la medicamente și va asigura activitate favorabilă pentru operatorii pieței medicamentelor.