Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Instituţia Publică ”Centrul de Excelență în Finanțe și Tehnologii Informaționale”. Ce competențe va avea

 

Întreprinderea de Stat ”Fintehinform” ar putea să fie reorganizată în Instituţia Publică ”Centrul de Excelență în Finanțe și Tehnologii Informaționale”. Ulterior, aceasta va absorbi Întreprinderea de Stat ”Fiscservinform” şi Întreprinderea de Stat ”Vamservinform”. Experții anticorupție susțin, însă, că proiectul conține factori și riscuri de corupție, iar autorul trebuie să revadă conținutul acestuia.

Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, ”Centrul de Tehnologii Informationale in Finante” va avea misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în următoarele domenii de competență:


 • administrarea, menţinerea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale în domeniul finanţelor publice, achizițiilor publice, fiscal şi vamal;

 • implementarea tehnologiilor informaţionale atât în cadrul Ministerului Finanţelor, cât şi în cadrul autorităţilor administrative din subordinea acestuia;

 • implementarea politicilor în domeniul contabilității și auditului intern în sectorul bugetar și asigurării procesului de dezvoltare continuă a capacităților profesionale ale personalului care activează în domeniul finanțelor publice;

 • formarea, administrarea și menținerea resurselor informaţionale de stat în domeniul circulației alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;

 • fabricarea şi comercializarea timbrelor de acciz şi a mărcilor comercială de stat;

 • evidenţa alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, fabricate, exportate şi importate, atât îmbuteliată, cât şi în vrac;

 • implementarea şi evidenţa mărcii comerciale de stat personificate;

 • administrarea şi întreţinerea infrastructurii TIC atât în cadrul Ministerului Finanţelor, cât şi în cadrul autorităţilor administrative din subordinea acestuia;

 • comercializarea formularelor tipizate de factură fiscală și anexă la factura fiscală;

 • tipărirea şi comercializarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special individualizate;

 • comercializarea timbrelor de acciz aplicabile pe articolele din tutun;

 • alte domenii atribuite prin intermediul actelor normative în competenţa I.P. ”Centrul de Excelență în Finanțe și Tehnologii Informaționale.

Autorii inițiativei susțin că reorganizarea instituțiilor are scopul de a optimiza cheltuielile bugetare, modernizarea serviciilor publice, reducerea sarcinilor administrative și minimizarea costurilor serviciilor. Cu toate acestea, experții anticorupție de la CNA susțin că, odată cu aprobarea proiectului, ar putea fi promovate interese de grup contrare interesului public. Aceștia avertizează că ar putea fi instituite norme lacunare, care vor crea incertitudine referitor la unele aspecte conceptuale din activitatea și administrarea noii instituții publice, formarea bugetului acesteia și volumul mijloacelor financiare, care urmează a fi virate la bugetul de stat din veniturile obținute din prestarea serviciilor.

Share on Social Media

07 October, 2018
Soția unui angajat CNA a atacat în instanță instituția după refuzul acesteia de a-i achita indemnizația lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani. Aceasta a invocat că se afla la întreținerea soțului său, ofițer de investigații la CNA, după ce a demisionat din inițiativă proprie de la o companie. După cererea prealabilă adresată CNA, instituția a refuzat să-i achite indemnizația, motivând că de această beneficiază doar colaboratorii Centrului, nu şi soţiile acestora. Prin urmare, femeia s-a adresat în instanță. Aceasta și-a întemeiat cererea pe prevederile alin....
01 August, 2018
Întreprinderea de Stat ”Fiscservinform” se reorganizează, prin fuziune (absorbție) cu Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, ultima fiind succesor de drepturi și obligații. Un anunț în acest sens a fost făcut de către Serviciul Fiscal de Stat. Instituția Publică ”Centrul de Tehnologii Informationale în Finanțe” a fost creată la începutul acestui an, prin reorganizarea Întreprinderea de Stat ”Fintehinform”. La fel, și atribuțiile Întreprinderii de Stat ”Vamservinform” vor fi preluate de către Centru. Astfel, Centrul de Tehnologii Informationale în Finanțe are misi...

Parteneri

04 July, 2018
Străinii ar putea face investiții de două ori mai mici pentru a beneficia de drept de ședere, însă Centrul Național Anticorupție (CNA) nu susține inițiativa. Astfel, autoritățile propun ca străinii care efectuează investiţii sau au creat locuri de muncă să beneficieze de dreptul de şedere pe un termen de un an pentru investiţii în valoare echivalentă cu 30-60 salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin două locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat. În redacția actuală Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova prevede că dreptul de şedere pro...
02 July, 2018
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional judiciar (SIJ) conține factori de corupție, iar unele proceduri trebuie revăzute pentru a asigura respectarea normelor legale, inclusiv a legislației privind datele cu caracter personal. Concluzia este expusă în avizul Centrului Național Anticorupție la proiectul Regulamentului. Experții CNA spun că în textul proiectului au fost identificate anumite deficienţe care se încadrează în factorii de corupţie cum ar fi: utilizarea neuniformă a termenilor - autorul utilizează termeni diferiţi pentru acelaşi fenomen juridic,...