Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Responsabilități mai mari pentru furnizorii de servicii medicale. Penalitățile au crescut de câteva ori

 

Prestatorii de servicii medicale se vor alege cu penalități de 30 la sută din valoarea serviciilor pentru cazurile în care se confirmă refuzul de acordare a asistenței medicale prevăzute de Contractul-tip de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență. Documentul a fost modificat și fost publicat în ediția din 19 ianuarie a Monitorului Oficial.

O altă prevedere, introdusă în Contractul-tip, se referă la obligativitatea prestatorului de a aproviziona cu medicamente în cazul tuturor serviciilor medicale, acordate în temeiul Contractului-tip încheiat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină. Și asta pentru că această obligație intervine nu numai în condiții spitalicești. Iar pentru responsabilizarea prestatorilor, aceștia vor fi obligați să asigure aprovizionarea și asigurarea în stoc nu numai a medicamentelor și articolelor parafarmaceutice, dar și a consumabilelor.

O altă noutate a Contractului-tip este că prestatorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, asistenţa medicală specializată de ambulator și asistență medicală spitalicească poartă responsabilitate pentru:


  • prescrierea neregulamentară și/sau neargumentată a rețetelor pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, precum şi pentru eliberarea neargumentată a biletelor de trimitere pentru spitalizare programată și servicii medicale de înaltă performanță. În cazul în care în urma evaluărilor va fi constatată prejudicierea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, CNAM va percepe suma prejudiciată, care se va transfera în contul Companiei. În cazul completării neregulamentare a formularului de rețetă pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, Compania va aplica o penalitate de 5% din suma compensată a rețetelor completate eronat;

  • înregistrarea neregulamentară a persoanei la medicul de familie din instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară. În cazul constatării înregistrărilor duble ale persoanelor, precum și lipsa cererilor completate de persoană în modul stabilit, CNAM va reţine suma aferentă, la tariful stabilit în Contract, din contul transferurilor pentru perioada imediat următoare și va aplica o penalitate în mărime de 10% din suma reținută;

  • neasigurarea veridicității informației introduse în darea de seamă privind numărul şi lista nominală a pacienţilor beneficiari, cantitatea de medicamente utilizată, inclusiv medicamente cu destinație specială, consumabile și dispozitive medicale în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, precum şi alte acte justificative la cererea Companiei. În cazul constatării înscrierilor neautentice, CNAM va reţine suma aferentă din contul transferurilor pentru perioada imediat următoare și va aplica o penalitate în mărime de 10% din suma reținută;

  • nerespectarea Standardelor codificării diagnosticelor şi procedurilor în Sistemul de clasificare în grupe de diagnostice (DRG). În cazul în care prin nerespectarea lor se constată mărirea neargumentată a costului cazului, ca urmare a efectuării auditului codificării, se va reţine diferenţa de cost al cazurilor de până și după auditul codificării din contul transferurilor pentru perioada imediat următoare.

Potrivit noilor prevederi, prestatorul poartă responsabilitate pentru neexecutarea pretențiilor înaintate în urma evaluării efectuate. În cazul neexecutării în termenul stabilit a pretențiilor înaintate, prestatorului i se va aplica o penalitate de 1% din suma menționată în pretenție, cu aplicarea unui nou termen de executare a acesteia. În cazul neexecutării repetate a pretenției, CNAM va aplica o penalitate de 2% din suma înaintată în ultima pretenție.

Share on Social Media

17 October, 2018
O persoană, care a încheiat un contract de investiție cu o companie de construcții, a obținut în instanță declararea caracterului abuziv al unei prevederi contractuale. Reclamantul a avut și pretenții de ordin financiar, însă acestea au fost respinse. Clauza contestată viza modul de calculare a penalităților în cazul întârzierii dării în exploatare a blocului de către compania Basconslux. Potrivit acesteia, beneficiarul avea dreptul să primească despăgubiri financiare, dacă compania încălca termenul respectiv cu mai mult de șase luni, penalitatea constituind 0,05% din prețul contractului pentr...
14 September, 2018
O agenție imobiliară a încheiat un contract de prestări servicii cu o persoană fizică prin care se obliga să organizeze procesul de vânzare a unui chioșc cu o suprafață totală de 35 m2 , din municipiul Chișinău. În schimb, proprietarul imobilului urma să achite 5% din prețul de vânzare, care a fost estimat la suma de 26.500 de euro. După două luni, proprietarul a informat agentul imobiliar că a vândut singur chioșcul și a cerut ca să fie șters anunțul de vânzare. Compania a solicitat, însă, să-i fie plătit comisionul indicat în contract. Conform calculelor făcute, acestea trebuia să fie puțin...

Parteneri

23 July, 2018
Serviciile medicale vor fi prestate persoanelor asigurate fără ca acestea să prezinte polița de asigurare medicală pe suport de hârtie. Toată informația se va conține în format electronic. Măsura se va aplica și în cazul eliberării medicamentelor compensate. Prevederile se conțin într-un proiect votat, recent, de către Parlament, în prima lectură. Astfel, noțiunea de ”poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” urmează să fie substituită cu cea de ”statut de persoană asigurată”. Autoritățile spun că anume această modificare exclude obligativitatea deţinerii poliţei pe suport de hârt...
20 July, 2018
Obligativitatea ca medicii și farmaciștii să muncească timp de trei ani acolo unde vor fi repartizați va fi inclusă în Legea cu privire la ocrotirea sănătății. Prevederile sunt incluse într-un proiect de lege care va fi examinat în ședința de astăzi a Guvernului. Mai exact, se propune completarea art. 14 cu două aliniate noi - (4) și (5) care să prevadă faptul că medicii și farmaciștii admiși la studii de rezidențiat, cu finanțare de la bugetul de stat, vor încheia cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale contract privind instruirea în rezidențiat și plasarea în câmpul muncii, con...