Oficiul teritorial Comrat al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs de selectare a 8 parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare. La concurs pot participa persoanele care au studii juridice incomplete sau studii superioare complete. De asemenea, trebuie să dea dovadă de iniţiativă, responsabilitate și capacităţi de comunicare. Candidații trebuie să știe să utilizeze calculatorul și să cunoască limba română şi rusă. Deţinerea diplomei de studii juridice complete va constitui un avantaj. Persoanele selectate vor trebui:
 • să furnizeze informaţii şi să ofere consultanţă la solicitarea locuitorilor din comunitate;
 • să medieze, la solicitare, conflictele între membrii comunităţii;
 • să organizeze seminare şi lecţii publice pe diverse tematici ce ţin de competenţa sa profesională;
 • să ofere informaţii membrilor comunităţii în care activează în scopul prevenirii apariţiei unor probleme de natură juridică sau conflicte;
 • să participe, în limitele prevăzute de legislaţie, la procesele locale de luare a deciziilor;
 • să direcţioneze cazurile în care este nevoie de asistenţă juridică calificată către avocaţi şi, după caz, către Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional;
 • alte atribuţii prevăzute de legislaţia în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi Regulamentul de activitate al parajuriştilor.
Munca de parajurist este incompatibilă cu activitatea remunerată cu atribuţii decizionale în cadrul autorităţilor publice locale. De asemenea, parajuriștii nu pot fi funcționari publici și nu pot deține alte funcții sau activități remunerate, fără acordul Consiliului Național. Candidaţii urmează să depună dosarul de participare la concurs la Oficiul teritorial Comrat al CNAJGS (or. Comrat, str. Șevcenco, nr.31/A), până în data de 5 februarie. Dosarul de participare trebuie să conțină:
 • cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate;
 • copia buletinului de identitate;
 • diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete;
 • scrisoare de motivare;
 • ancheta completată de primarul localităţii;
 • declaraţie cu privire la funcţiile sau activităţile remunerate în care este implicat;
 • declaraţie cu privire la conflictul de interese, în cazul existenţei acesteia;
 • alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.