După ce a fost preluată de Banca Transilvania, ”Victoriabank” ar putea fi scoasă de sub supravegherea specială a Băncii Naționale a Moldovei (BNM), care a durat mai bine de doi ani și jumătate. Deocamdată, nu se știe când va fi luată decizia. Serviciul de presă al BNM a declarat, pentru BizLaw, că achiziția pachetului de 39,2% în capitalul social al BC ”Victoriabank” S.A. creează precondițiile necesare pentru ridicarea regimului de supraveghere intensivă, aplicat de Banca Națională a Moldovei față de BC ”Victoriabank”. ”Momentul ridicării acestui regim va fi decis de Banca Națională a Moldovei după o evaluare de etapă a activității băncii și a evoluției guvernanței corporative, ca urmare a preluării pachetului de control de către Banca Transilvania S.A. și BERD”, mai afirmă reprezentanții BNM. Amintim că, în urma constatării unor indicii, ce țin de structura netransparentă a acționarilor și angajării în operațiuni de creditare cu risc sporit, BNM a decis, la mijlocul anului 2015, instituirea procedurii de supraveghere specială asupra a trei bănci (BC ”Moldova-Agroindbank” S.A., B.C. ”Victoriabank” S.A. și BC ”Moldindconbank” S.A.). BNM susține că în cadrul supravegherii intensive a ”Victoriabank” se acordă o atenție sporită transparenței acționarilor și clasificării corecte a activelor conform riscului pe care îl poartă. La începutul anului 2017 un acționar a fost amendat cu 1 milion de lei pentru nerespectarea cerințelor Legii instituțiilor financiare privind prezentarea informațiilor și documentelor solicitate de BNM în scopul supravegherii și evaluării calității acționarilor băncii. Totodată, în luna octombrie a anului trecut, în urma unui control complex efectuat la bancă, Comitetul executiv al BNM a aprobat hotărârea, prin care a decis să amendeze membrii Comitetului de Direcție al ”Victoriabank”, aflați în funcție în perioada supusă controlului. Suma totală a amenzilor a constituit 496,1 mii lei. În special, banca nu a respectat cerințele prudențiale referitoare la activitatea de creditare, reglementările valutare, concentrarea riscurilor, clasificarea activelor etc. De asemenea, banca a fost obligată să elaboreze un plan de măsuri de remediere referitor la lichidarea încălcărilor și neajunsurilor constatate în cadrul controlului cu stabilirea termenelor concrete de realizare. Acum câteva zile, Banca Transilvania a devenit acționar al ”Victoriabank” având o participație de peste 66% împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare. Banca Transilvania a achiziționat un pachet de 39,2 la sută din capitalul băncii. Acțiunile au aparținu, anterior, companiei Insidown LTD din Cipru, deținută de Sergey Lobanov. Prețul tranzacției a fost de aproximativ 37 de milioane de euro.