Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Achitarea taxelor pentru poluarea mediului. Când expiră termenul de prezentare a rapoartelor

 

Legea privind plata pentru poluarea mediului a fost modificată, iar Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează subiecții plății că sunt stabilite noi norme cu privire la declararea, modul şi termenul de achitare a plăţilor pentru emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor de producţie.

Astfel, aceștia trebuie să calculeze, să achite plăţile corespunzătoare şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă respectivă, utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică.

Darea de seamă pentru emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor de producţie (forma EMPOLDEP17) se va utiliza pentru raportare pentru luna decembrie, precum și pentru prezentarea dărilor de seamă corectate pentru perioadele de raportare ale anului trecut.

Taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului se va calcula utilizând cotele stabilite în art.11 alin.(4) din Legea privind plata pentru poluarea mediului.

Pentru perioada 1 ianuarie - 29 decembrie 2017 persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător sunt scutite de obligaţia de calculare şi de achitare la buget a taxei pentru:


  • produsele ambalate în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), care nu conţine aluminiu şi/sau polietilenă şi/sau plastic;

  • produsele autohtone ambalate în ambalaj din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă;

  • ambalajul aferent medicamentelor prevăzute în Legea cu privire la medicamente şi ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevăzute în Legea cu privire la dispozitivele medicale.

Totodată, pentru obținerea restituirii sau compensării sumelor plătite în plus, solicitanții urmează să depună dările de seamă (forma POLMED17) corectate, pentru perioadele de raportare ale anului 2017, până la data de 25 februarie 2018. La perfectarea dărilor de seamă corectate taxa se va calcula utilizând cotele în vigoare anul trecut.

SFS susține că, dacă dările de seamă vor fi depuse și taxa va fi achitată integral până la 25 februarie, nu se va calcula majorare de întârziere, nu se vor aplica amenzi şi, după caz, se va anula majorarea de întârziere, precum şi amenzile aplicate.

Share on Social Media

24 August, 2018
Rezidenții ”Moldova IT Park” spun că, pe lângă impozitul unic de 7 la sută din venit, așa cum au promis autoritățile, sunt nevoiți să achite și taxe suplimentare. Informația a fost prezentată într-o ședință organizată la Guvern. De asemenea, reprezentanții companiilor IT menționează că întâmpină și alte dificultăți. Printre acestea: pregătirea insuficientă a cadrelor la facultățile IT, exodul de oameni, asigurarea nesatisfăcătoare cu plăți sociale a angajaților. În context, antreprenorii au venit cu propuneri de îmbunătățire a activității parcului, și anume organizarea schimbului de experiență...
22 June, 2018
Regulamentul privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor a fost publicat în Monitorul Oficial și, prin urmare, este în vigoare. Astfel, în cazul în care veți parca neregulamentar, mașina va fi evacuată și veți fi nevoiți să scoateți și bani din buzunar pentru a achita taxele. De evacuarea mașinilor de va ocupa Î.S. ”Servicii Pază a MAI”. Prin urmare, mijlocul de transport al cărui conducător a fost înlăturat de la conducere este ridicat şi, dacă nu poate fi predat proprietarului, posesorului sau reprez...

Parteneri

12 March, 2018
Persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare, dar şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, pot beneficia de restituirea sumele achitate în plus, anul trecut, pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. Regulamentul care prevede procedura de compensare a fost publicat în Monitorul Oficial. Sumele achitate în plus sunt calculate drept urmare a aplicării modificărilor la Legea privind plata pentru poluarea mediului, aprobate în decembrie 2017. Restituirea sumelor achitate în plus se va realiza de către Serv...
01 March, 2018
Agenții economici, dar și părțile interesate, care vor solicita copiile materialelor dosarelor instrumentate de către Consiliului Concurenței, vor trebui să plăteascăă pentru ele. Hotărârea cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor contra plată prestate de Consiliu a fost publicată în ediția din 28 februarie a Monitorului Oficial. Mai exact, cei care vor avea nevoie de actele dosarelor vor trebui să achite: 0,5 lei – pentru eliberarea de fotocopii de pe materialele dosarului; 20 de lei – pentru eliberarea de copii de pe materialele dosarului pe suport CD. Legea concurenței pe...