Agenția Servicii Publice s-a adresat cu cerere de chemare în judecată către Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) după ce, în urma unui control, Camerei Înregistrării de Stat (în prezent Agenția Servicii Publice) i s-a cerut să înceteze să prelucreze date cu caracter personal, prin intermediul camerelor de supraveghere. La fel, i s-a solicitat să înceteze operațiunile de prelucrare a datelor personale prin dezvăluirea informațiilor ce vizează asociaţii întreprinderilor - persoane fizice. În instanță, Agenția Servicii Publice a solicitat anularea actului de control și a deciziilor Centrului în privința suspendării operațiunilor. În motivare, reclamanta a indicat că a fost supusă unui control din partea CNPDCP, pentru că ar fi prelucrat date personale contrar prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal. Ulterior, CNPDCP a trimis o scrisoare pentru executarea actului de control și anume suspendarea operaţiunilor de prelucrare a datelor. Reclamanta susține că actele adoptate de Centru sunt ilegale și abuzive. Mai exact, controlul ar fi fost efectuat cu încălcarea Regulamentului privind controlul legalităţii prelucrărilor de date cu caracter personal. La fel, reclamanta a indicat că i-au fost lezate drepturile, întrucât nu i s-a permis să prezinte explicaţii şi dovezi în favoarea sa. Mai mult, se menţionează că deciziile şi actul preparator nu conţin date privind aspectele, documentele, bunurile, încăperile sau alte obiecte care au fost supuse controlului. Agenția Servicii Publice a mai precizat că a primit actul de control după pornirea a două procese contravenţionale pentru comiterea faptei prevăzute de art. 741 alin. (1), alin. (2) şi alin. (4) din Codul contravenţional, dar şi două decizii cu caracter de interzicere ale Centrului, prin care se solicită suspendarea/încetarea exercitării unor acţiuni din partea Camerei Înregistrării de Stat. Reclamanta a mai indicat că decizia CNPDCP privind suspendarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal urmează a fi anulată, deoarece nu s-a constatat faptul prelucrării datelor cu caracter personal prin intermediul mijloacelor de supraveghere video. În același timp, se mai spune că și decizia de încetare a operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal (manifestate prin diseminarea/dezvăluirea datelor cu caracter personal ce vizează asociaţii întreprinderilor - persoane fizice, în adresa terţilor neautorizaţi), este ilegală. Agenția a invocat prevederile art. 63 alin. (3) din Codul Civil, care prevede accesibilitatea oricărei persoane la datele înscrise în registrul de stat. Asemenea prevederi sunt conţinute şi în art. 34 din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Norma respectivă prevede chiar posibilitatea eliberării la cerere a actelor de constituire ale persoanei juridice sau persoanei fizice întreprinzător individual, cum ar fi:
  • extras din Registrul de stat;
  • copii ale actelor de constituire;
  • informaţii din actele de constituire;
  • certificat privind constatarea unui fapt.
Prin hotărârea instanței de fond cererea de chemare în judecată a fost admisă parțial. S-au anulat prevederile referitoare la încetarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. La fel, s-a constatat nulitatea aprecierilor, constatărilor şi propunerilor expuse în actul de control în partea în care acestea se referă la dezvăluirea/comercializarea de către Agenția Servicii Publice, în adresa terţilor neautorizaţi, a informaţiilor referitoare la numele şi prenumele asociaţilor şi cota de participare a acestora. Agenția Servicii Publice a depus apel, prin care a cerut anularea integrală a actului de control și a deciziilor CNPDCP. Curtea de Apel Chișinău a menținut, însă, decizia instanței de fond. Hotărârea este definitivă şi executorie, însă cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie.