Lansarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIAGEAP) se amână. Potrivit planurilor inițiale ale autorităților, sistemul trebuia să fie lansat la sfârșitul anului trecut. Acum, Ministerul Economiei și Infrastructurii propune ca acesta să devină funcțional în luna mai a acestui an. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, propus pentru consultări publice, Ministerul Economiei şi Infrastructurii este autoritatea administrativă care va deţine, în numele Guvernului, calitatea de posesor al sistemului. Agenţia Servicii Publice este autoritatea administrativă care va deţine calitatea de deţinător al sistemului, elemente fără de care SIAGEAP nu va putea fi transmis şi, prin urmare, fără de care nu va putea fi funcţional. Autorii inițiativei susțin că sistemul informaţional va contribui la facilitarea procesului de eliberare a actelor permisive atât pentru antreprenori, cât şi pentru autorităţile publice emitente. Mai exact, se propune ca toate autorităţile publice, care eliberează acte permisive, să utilizeze un singur sistem informaţional pentru gestionarea procesului de primire a cererilor și de eliberare a actelor permisive. Sistemul va asigura comunicarea şi schimbul de informaţii între autorităţile publice implicate în eliberarea actelor permisive, standardizarea unor procese de prelucrare a cererilor şi eliberare a actelor permisive. Autorităţile publice care, în prezent, gestionează procesul de eliberare a actelor permisive, prin intermediul sistemelor informaţionale, vor elabora interfeţe electronice cu sistemul informaţional propus pentru a permite depunerea cererilor în format electronic. SIAGEAP va servi drept bază pentru ghişeul unic de eliberare a actelor permisive şi va integra instrumente și tehnologii informaţionale pentru ca antreprenorii să economisească timp, bani şi eforturi administrative la solicitarea şi obţinerea actelor permisive. Sistemul informaţional va servi drept punct central pentru conectarea autorităţilor publice şi coordonarea activităţii, astfel încât să poată face schimb de date în scopul de a reduce volumul de informaţii care trebuie să fie prezentate de solicitanţi pentru obţinerea actelor permisive.