Termenul de efectuare a vămuirii înainte de a aplica prețurile maxime de vânzare a țigărilor a fost redus. Procedura va fi efectuată cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de aplicarea noilor prețuri. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi modificări la Hotărârea privind modul de înregistrare a preţurilor maxime de vânzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru. Până în prezent, procedura de vămuire era efectuată cel târziu cu 20 de zile calendaristice până la aplicarea prețurile maxime de vânzare. De exemplu, dacă agentul economic voia să declare prețurile noi în luna februarie, indiferent dacă acest lucru s-ar fi produs în data de 1 sau 28 februarie, trebuia să meargă la Serviciul Fiscal de Stat sau Serviciul Vamal pentru a depune declarația. Aceasta trebuia depusă cu 20 de zile înainte de începutul lunii februarie, adică 11 ianuarie. Ulterior, până la intrarea în vigoare a noilor prețuri, declarația trebuia să fie publicată în Monitorul Oficial. În acest caz, procedura de vămuire putea să aibă loc numai după intrarea în vigoare a noilor prețuri. Acum, dacă agentul economic va dori să declare prețurile noi începând cu 5 februarie, de exemplu, atunci începând cu data de 13 februarie va putea efectua importul și se va face și vămuirea produselor noi. Prin urmare, declaraţia privind preţul maxim de vânzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru și fără filtru se va prezenta de către subiectul impunerii la Serviciul Fiscal de Stat sau Serviciul Vamal, care va efectua procedura de vămuire. Astfel, prin modificările efectuate, se va reglementa modul de înregistrare și declarare a prețului maxim de vânzare cu amănuntul, inclusiv și pentru țigaretele fără filtru. Potrivit documentului, țigaretele fără filtru scoase din antrepozit fiscal sau importate până la 1 ianuarie 2018 pot fi comercializate până la epuizarea stocului, fără stabilirea, declararea și imprimarea pe pachet a prețului maxim de vânzare cu amănuntul. Asta în condițiile în care pentru acestea au fost calculate și achitate accizele conform cotelor stabilite până la 1 ianuarie. În același timp, la efectuarea inventarierii stocului de țigarete fără filtru, importate până la 1 ianuarie 2018, subiecții impunerii aplică cota ad valorem la prețul minim de vânzare cu amănuntul stabilit la data importului acestor țigarete. În prezent, stabilirea și înregistrarea prețului maxim de vânzare cu amănuntul se efectuează doar pentru mărcile de țigarete cu filtru, de către persoanele care produc țigări în Republica Moldova sau care le importă.