Judecătoria Drochia ar putea primi aproape 700 de mii de lei pentru amenajarea arhivei instanței. Un demers al președintelului Judecătoriei, Vasile Nogai, a fost acceptat de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Propunerea de alocare a banilor suplimentari a fost înaintată Ministerului Finanțelor. Președintele Judecătoriei Drochia a motivat solicitarea prin faptul că, în urma aprobării Legii cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, judecătoriile Glodeni și Râșcani au fuzionat cu Judecătoria Drochia, formând Judecătoria Drochia. Astfel, s-a dispus transmiterea dosarelor și altor documente aflate în arhivele instanțelor fuzionate la sediul Central al instanței. În demersul său, președintele Judecătoriei Drochia a invocat că instanța nu dispune de condiții pentru păstrarea dosarelor arhivate, iar numărul acestora crește în fiecare an. La fel, el a precizat că ultima reparație a arhivei instanței a fost făcută în anul 1980. Vasile Nogai a indicat că, în prezent, spațiul rezervat pentru arhivă este separat în două birouri arhipline și insuficiente pentru numărul dosarelor stocate. Aceste spații necesită reparații capitale, inclusiv este necesar să fie instalat sistemului de ventilare. Conform standardelor existente, în clădirea fiecărei instanțe sunt necesare încăperi amenajate special pentru păstrarea materialelor aferente și a dosarelor încheiate, suprafața cărora trebuie să constituie câte 6 metri pătrați per judecător și să fie într-o stare tehnico-materială corespunzătoare.