Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va restitui persoanelor fizice peste 44 de milioane de lei, care au fost percepute drept supraplată a impozitului pe venit pentru anul 2017. Comparativ cu 2016, suma este cu două milioane de lei mai mică.

Potrivit art.176 din Codului Fiscal, restituirea sumei plătite în plus se efectuează prin trecerea în cont a restanţei sumei supraplăţii sau a sumei care urmează a fi restituită. Compensarea se efectuează la iniţiativa SFS sau la cererea contribuabilului. În termen de până la 30 de zile de la apariţia circumstanţelor respective sau de la primirea cererii contribuabilului, SFS întocmeşte documentul de plată şi îl transmite Trezoreriei de Stat pentru executare.

În cazul în care declarațiile au fost prezentate în mod electronic, cererea pentru restituirea impozitului pe venit plătit în plus va fi depusă începând cu 1 iunie. Dacă contribuabilii și-au prezentat veniturile pe suport de hârtie, cererea de restituire a impozitului achitat în plus va fi depusă începând cu 1 iulie. Excepţie reprezintă cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova. În acest caz, cererea se depune de către persoana fizică sau de reprezentantul legal al acesteia, la subdiviziunile SFS în a cărui rază se deservește.

Codul Fiscal mai prevede că excedentul sumei compensate, la cerere, poate fi restituit contribuabilului sau lăsat în contul stingerii unei viitoare obligaţii fiscale de alt tip (în caz de nedepunere a cererii). Dacă suma plătită în plus ce urmează a fi restituită contribuabilului nu au fost achitată în termen de 45 de zile de la data primirii cererii de către Serviciul Fiscal de Stat, contribuabilului i se plăteşte o dobândă, calculată în funcţie de rata de bază, stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt, pentru perioada cuprinsă între data primirii cererii şi data compensării de către Trezoreria de Stat. Sursa: monitorul.fisc.md