O companie, amendată de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) cu aproape 300 de mii de lei pentru că ar fi prestat servicii de transport rutier a mărfurilor fără a avea licență, contestă la Curtea Constituțională mai multe prevederi ale Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. Avocatul companiei solicită magistraților să se expună asupra constituționalității sintagmelor ”activităţii fără licenţă” și ”precum şi care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari”, care sunt stipulate în alin. (4) și (5) a art. 10 din Lege. Normele contestate prevăd că ”pentru desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Servicii Publice sau alt organ abilitat cu atribuţia de eliberare a licenţei aplică amendă în mărimea venitului brut din realizarea obţinută în urma activităţilor menţionate”. În același timp, la alin.(5) se menționează că ”faţă de întreprinderi şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează decontări în numerar în sumă ce depăşeşte cumulativ 100 de mii de lei lunar, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcând modul stabilit de decontare prin virament, precum şi care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari, indiferent de suma decontării efectuate, Serviciul Fiscal de Stat aplică sancţiuni pecuniare în proporţie de 10 la sută din sumele plătite, iar sumele amenzilor se fac venit la bugetul de stat”. Avocatul susține că, în urma unui control, firma a fost obligată să achite două amenzi: una în sumă de aproape 230 de mii de lei, iar cea de a doua de 70 de mii de lei. Compania a contestat decizia, iar SFS a redus valoarea unei amenzi de la 230 la 191 de mii de lei. Totodată, SFS a informat agentul economic că prevederile Codului fiscal privind reducerea cu 50 la sută a amenzii nu pot fi aplicate în acest caz, deoarece norma este valabilă doar pentru sancțiunile fiscale. Apărătorul susține că norma este neconstituțională, deoarece aceeași încălcare poate fi sancționată și de Codului contravențional, dar care prevede amenzi mult mai mici. Acestea pot ajunge la maxim 15 mii de lei. Autorul sesizării menționează că în acest mod este încălcat dreptul de proprietate. De asemenea, acesta mai invocă faptul că, ținând cont că ambele legi sunt de natură penală cu aplicare discreționară din partea statului, trebuie să se aplice principiul aplicării legii penale mai favorabile. Potrivit acestuia, în cazul în care legiuitorul incriminează o faptă identică, dar nu distinge în ce situații se aplică prevederile fiecărei legi în parte, se creează un spațiu pentru decizii arbitrare, fiind afectat principiul constituțional al securității raporturilor juridice. În același timp, normele contestate nu corespund exigențelor de previzibilitate, întrucât persoana nu poate să cunoască ce sancțiune va primi pentru desfășurarea activității fără licență.